Saleh ibn Ukbedən, o da atasından, o da İmam Məhəmməd Baqirdan, o isə atalarından nəql edir ki, Rəsulullah səllallahu əleyhi və alih belə buyurdu:

“MEHDİ MƏNİM ÖVLADLARIMDANDIR, ONUN QEYB DÖVRÜ OLACAQ.  BU DÖVRDƏ ÜMMƏTDƏN BİR ÇOXU DƏLALƏTƏ DÜŞƏCƏK. O, PEYĞƏMBƏRLƏRİN NİŞANƏLƏRİYLƏ (ƏLAMƏT, NİŞANƏLƏR) GƏLƏCƏK...   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 287 və Bihar-ul Envar, 51-ci cild, səh. 72)     

 

miscellaneous 23Hz. Mehdi (ə.s)-ın qeyb dövründə yəni, insanların arasında olmadığı, tanınıb bilinmədiyi, həbs-sürgün, böhtan, işgəncə və zülm gördüyü dövrlərində bir çox münafiq çıxacaq. Bu kəslər hz. Mehdi (ə.s) və tələbələrinin gördüyü pis rəftar və İslam əxlaqının hakim olmamasından qaynaqlanan çətin şərtlər səbəbiylə dəlalətə düşəcəklər. Ancaq, hz. Mehdi (ə.s) Allahın özü üçün təyin etdiyi zaman gəldiyində peyğəmbərlərdən günümüzə gəlmiş olan müxtəlif nişanələrlə zühur edəcək. Bu nişanələrdən biri də, hz. Mehdi (ə.s)-ın Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Topqapı sarayı muzeyində olan hırkası və bayrağıdır.