olmamaq

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında heç bir şəkildə əleyhinə olan informasiya olmayacaq

Nəchül Bəlağadan: İnananların Əfəndisi (s.ə.v) dedi ki: “O (hz. Mehdi (ə.s)) insanlardan gizlənərkən, təqib edənlər axtarsalar belə onun ayaq izlərini görməzlər… (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Hədisdə hz. Mehdi (ə.s)-ın, münafiqlərin etdikləri bildirişlər nəticəsində təqib ediləcəyi, ancaq əsla uğurlu ola bilməyəcəyi xəbər verilmişdir. Hədislərdə; “buğdanı daxilən korlamağa çalışan, qurd kimi iyrənc və xəbis varlıqlar”http://www.hazretimehdi.com/kurt.htmlolaraq göstərilən münafiqlərin bildirişləri ilə, hz. Mehdi (ə.s)-a tələ qurulmağa cəhd ediləcəkdir. Ancaq təqib edənlər, girov götürmək, sürgün etmək və ya həbs etmək kimi məqsədlərlə hz. Mehdi (ə.s) haqqında kəşfiyyat aparmaq istəsələr də, bunu əsla bacara bilməyəcəklər; onunla əlaqədar olan heç bir şəkildə əleyhinə məlumat tapa bilməyəcək və qurduqları hiylələrdə əsla uğurlu ola bilməyəcəklər.

R0340

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etməsiylə təriqətlərin hamısı ona beyət edəcək

Əbu Səiddən: Həsən ibn Əli əleyhissələm … belə buyurdu:

“… UCA ALLAH ONUN DOĞUMUNU GİZLƏYƏCƏK VƏ ŞƏXSİNİ SAXLAYACAQ. BELƏCƏ O, ZÜHUR ETDİYİNDƏ KİMSƏNİN BEYƏTİ  ONUN BOYNUNDA OLMAYACAQ… ONUN QEYBİNDƏ ALLAH ONUN ÖMRÜNÜ UZADACAQ, SONRA ÖZ QÜDRƏTİ İLƏ ONU QIRX YAŞINDAN DAHA GƏNC GÖRÜNÜŞLÜ OLARAQ  AŞKAR EDƏCƏK VƏ BU,  ALLAHIN HƏR ŞEYƏ QADİR OLDUĞUNUN BİLİNMƏSİ ÜÇÜNDÜR.”   (Kamal-ud Din, 1-ci cild, səh. 315)    

42Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisi şərifində hz. Mehdi (ə.s)-ın doğumunun gizli olacağını yəni evdə doğulacağını bildirmişdir. Ayrıca hz. Mehdi (ə.s) uzun bir dövr insanların gözündən uzaq bir şəkildə evində yaşayacaq. İnsanların arasına çıxmayacaq. Hz. Mehdi (ə.s) heç bir təriqətə mənsub olmayacaq yəni, zühur etdiyində nə Nəqşibəndi, nə Qadiri, nə də başqa bir təriqətlə əlaqəsi olmayacaq. Əksinə təriqətlərin hamısı ona bağlanacaq və hz. Mehdi (ə.s) bütün təriqətlərin üstündə olacaq. Ayrıca Peyğəmbərimiz (s.ə.v), hz. Mehdi (ə.s)-ın uzun ömürlü olacağını və özü daha yaşlı olmasına baxmayaraq Allahın onu 40 yaşından daha gənc görünüşlü olaraq zühur etdirəcəyini də bildirmişdir.

 

 

… Ustad Həzrətlərinin bu mübarək və namdar (məşhur) nurani silsilə (soy) və əsasən də mənsubiyyətini bütün ürəyimizlə istəyərik.  Ancaq gələcək təhlillərdə  görüləcəyi kimi, USTADIN  ŞƏCƏRƏ  (SOYUN  BÜTÜN FƏRDLƏRİNİ GÖSTƏRƏN  SİYAHI) VƏ SİLSİLƏ  (SOY)  BAXIMINDAN  SEYİD  OLDUĞUNU GÖSTƏRƏN  QƏTİ   BİR  DƏLİL ƏLİMİZDƏ  YOXDUR.

(Bədiüzzaman Səidi- Nursi, Tarixçeyi- Həyat, Abdulqadir Badıllı, Timaş Nəşrləri, İstanbul 1990, səh.35)

3 (2)