… Ustad Həzrətlərinin bu mübarək və namdar (məşhur) nurani silsilə (soy) və əsasən də mənsubiyyətini bütün ürəyimizlə istəyərik.  Ancaq gələcək təhlillərdə  görüləcəyi kimi, USTADIN  ŞƏCƏRƏ  (SOYUN  BÜTÜN FƏRDLƏRİNİ GÖSTƏRƏN  SİYAHI) VƏ SİLSİLƏ  (SOY)  BAXIMINDAN  SEYİD  OLDUĞUNU GÖSTƏRƏN  QƏTİ   BİR  DƏLİL ƏLİMİZDƏ  YOXDUR.

(Bədiüzzaman Səidi- Nursi, Tarixçeyi- Həyat, Abdulqadir Badıllı, Timaş Nəşrləri, İstanbul 1990, səh.35)

3 (2)