Nəml surəsi 27-32

Hörmətli Adnan Oktarın 6 noyabr 2012-ci il tarixli reportajından Nəml surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Hz. Süleyman (ə.s) Hüdhüdə: “Baxaq görək sən doğru deyirsən” deyir. Birindən bir xəbər gələn kimi, dərhal əmin olmaq olmaz. Nə deyir?. “Baxaq görək” deyir. “Əvvəlcə doğru deyib demədiyinə bir baxacağam” deyir, elə deyilmi?. Kor-koranə inanmaq olmaz. Araşdırmaq lazımdır. “Yoxsa yalançılardansan?”. “Mənim bu məktubumu apar onların yanına at”. Deməli, məktubla da təbliğ etmək olar, kitab göndərməklə də olar, uzaqdan da olar. Mütləq həmin yerə getmək vacib deyil. “Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra isə onlardan bir qədər uzaqlaş”. Çünki, bir az düşünsünlər, oxusunlar. Bir kitabı, bir yazını verdikdən sonra gedib dərhal “nə qənaətə gəldin?” deyə soruşmaq olmaz.

Bir az uzaqlaş, vaxt ver, bir az düşünsün, araşdırsın. “Sonra isə bax gör nə cavab verəcəklər!?”, yəni nə cür bir reaksiya verəcəklər?. Quran insanları analiz etməyin, hadisələri analiz etməyin əhəmiyyətinə diqqət çəkir. Analiz edərək hərəkət etmək, vəziyyətə uyğun davranmaq, vəziyyət dəyişdikcə də vəziyyəti ona görə dəyişdirmək… Səba məlikəsi özünə məktub atılanda: “Ey əyanlar! Mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı” deyir. Deməli, məsləhətləşir, məsləhətləşmə var. “Gerçək budur ki, bu, Süleymandandır və o, Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 6 noyabr 2012-ci il tarixli reportajından Nəml surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Hz. Süleyman (ə.s) deyir ki, Hüdhüdə: Baxaq görək, sən doğru deyirsən Yəni birindən bir xəbər gələndə dərhal bundan əmin olmaq olmaz. Nə deyir? “Baxaq görək doğru deyirsən” Elə deyilmi? Yəni kor-koranə inanmaq olmaz. Araşdırmaq lazımdır. “Yoxsa yalançılardansan? Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Deməli, təbliğ poçta ilə də olar, kitab göndərərək də olar, uzaqdan da olar. Mütləq getmək şərt deyil. Mənim bu məktubumu apar onların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur Çünki bir az fikirləşməli, oxumalıdırlar. Yəni, kitabı, bir yazını verər-verməz gedib dərhal “qənaətin nədir?” soruşulmamalıdır.

Bir az düşünməkləri, araşdırmaqları üçün uzaqlaşmalı, bir az uzaqda dur və vaxt verilməlidir. …Bir gör nə cavab verəcəklər! Yəni necə reaksiya göstərəcəklər? Burada, Quran, insanları analiz etməyin, hadisələri analiz etməyin vacib olmasına diqqət çəkir. Analiz edərək hərəkət etmək, vəziyyətə görə davranmaq, vəziyyət dəyişdikcə də davranışı ona görə tənzimləmək lazımdır. Səba Məlikəsinə məktub veriləndən sonra: (Qadın) dedi: «Ey əyanlar! Mənə çox əhəmiyyətli bir məktub atıldı. Deməli (ətrafindakılarla) məsləhətləşir. O (məktub) Süleymandandır və (məktubda deyilir:) “Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! “Bismillahir Rəhmanir Rəhim.”-deyilir. Bizim də… ardı...