Nəhl surəsi 125 127 128

Hörmətli Adnan Oktarın 27 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Nəhl surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram.

“Rəbbinin yoluna hikmətlə”, qısa və əsaslı sözlə, “gözəl öyüd-nəsihətlə”, müsbət dəlilə əsaslanan, ağıllı, doğru, qaneedici, inandırıcı, qəlbin, vicdanın və ağlın təsdiq etdiyi şəkildə, “gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə apar”. Ağıllı, doğru, dəlilə əsaslanan, səmimi, sidq ürəkdən, Qurana, hədisə əsaslanaraq, səhabə dövrünün xüsusiyyətlərini özündə daşıyan bir üslubla, “ən gözəl tərzdə mübarizə apar. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır”. Yəni Mehdi (ə.s)-ı da tanıyır. Mehdi sözü, doğru yola yönəlmiş, xüsusi olaraq doğru yola yönəldilmiş, insanların doğru yola yönəlməsinə vəsilə olan kimsə mənasını verir. “Doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır”. Onda bu Mehdini də tanıyır mənasına gəlir inşaAllah. “Səbr et, sənin səbrin ancaq Allah(ın köməyi) ilədir.

Onlara görə kədərlənmə”, kədərlənmək haramdır, qadağandır “və qurduqları hiylələrdən ötrü də sıxılma”, sıxılmaq da haramdır. Müsəlmanın qəlbi hüzurlu olmalıdır. Çünki, hər şeydə bir xeyir vardır, hər şey xeyirlə yaradılır, çünki, hər şeyi yaradan Allahdır, bəs onda insan niyə sıxıntıya qapılır?. Özünün etdiyini düşündüyü üçün, Allahın etmədiyini düşündüyü üçün sıxıntıya qapılır. Allahın yaratdığı bir şey üçün biz sıxıntıya qapılarıqmı?. Qapılmarıq,… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 27 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Nəhl surəsi ilə əlaqədar verdiyi izahlar.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Rəbbinin yoluna hikmətlə” yəni qısa və əsaslı sözlə-“gözəl öyüd-nəsihətlə”, müsbət dəlilə əsaslanan, ağıllı, düzgün, qaneedici, inandırıcı, qəlbin və vicdanın, ağlın təsdiq etdiyi şəkildə, “gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübarizə et.” Rasional, düzgün, dəlilə əsaslanan, səmimi, səmimi qəlbdən, Qurana, hədisə əsaslanaraq, səhabə dövrünün xüsusiyyətlərini daşıyan bir üslubla, “ən gözəl tərzdə mübarizə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır”, yəni Mehdi (ə.s) da tanıyır. Mehdi sözü “doğru yola yönəlmiş, doğru yola yönəldilmiş, doğru yola yönəlməyə vəsilə olan şəxs” mənalarını verər. “Doğru yolda olanları da tanıyır.” Deməli, İnşaAllah Mehdinin kim olduğunu da tanıyan mənasını da verir.

“Səbir et! Sənin səbir etməyin ancaq Allahın köməyi ilədir. Onlara görə kədərlənmə”, deməli kədərlənmək haramdır, qadağan olunmuşdur. “Və qurduqları hiylələrə görə ürəyini sıxma”, deməli sıxılmaq da haramdır. Müsəlman şən olmalıdır. Çünki hər şeydə bir xeyir vardır və hər şey xeyirlə yaradılır, bunun səbəbi isə hər şeyi yaradanın Allah olmasıdır, bəs onda insan niyə ürəyini sıxar? Özü elədiyini düşündüyünə görə sıxar, Allahdan asılı olmadığını düşündüyünə görə ürəyini sıxar. Allahın yaratdığı bir şey üçün biz sıxıntıya… ardı...