müxtəlif

Hz. Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar müxtəlif zaman aralıqları

“…Malı böləcək və insanlara peyğəmbərlərinin sünnəsiylə davranacaq, İslamı aradakı qonşu diyarlara bildirəcək, 7 İL QALACAQ sonra vəfat edəcək və müsəlmanlar namazını qılacaqlar.”    (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “Mənim ümmətimin içindən hz. Mehdi (ə.s) çıxacaq, 5 VƏ YA 9 İL (HÖKM SÜRƏRƏK) yaşayacaq. Biri yanına gələcək və: “Ey Mehdi (ə.s)! Mənə (mal) ver deyəcək.” O da onun paltarını açıb, içinə daşıya biləcəyi qədər mal dolduracaq.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-Muntazar”)

Əbu Abdullah Hüseyn ibnƏlidən rəvayət görə; hz. Mehdi (ə.s) 19 İL hökm sürəcək.  (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal”)

Təbərani və Əbu Nuaymın, Əbu Səid əl-Hudri (r.ə)-dən rəvayətlərinə görə; Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mənim Əhli-beytimdən bir adam çıxacaq. O, mənim sünnəmi izah edəcək. Allah (c.c) onu hörmətinə səmadan yağış endirəcək. Yer üzü (Allah (c.c.)-in əmri ilə) bərəkətini göstərəcək. O, daha əvvəl zülm və haqsızlıqla dolduruulan dünyanı haqq və ədalətlə dolduracaq. BU SÜNNƏSİ 7 İL EDƏCƏK.”   (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın vəzifə müddəti müxtəlif dövrlərdən təşkil olunar

Hz. Mehdi (ə.s), Allahın izniylə 35-40 yaşları arasında vəzifəyə başlayacaq. Özü 40 yaşlarında zühur etdiyində xalq tərəfindən onun hz. Mehdi (ə.s) olduğu bilinməyəcək, ancaq zaman keçdikcə bu aydın olacaq.  Bəzi kəslərin iddia etdikləri kimi; Hz. Mehdi (ə.s) zühur edəretməz aydın olacaq axirət xüsusiyyətlərinə sahib; atom bombasının, tankların, topların belə təsir etmədiyi, başının üstündə açıq-aşkar görünən bir şəkildə bulud üzərində mələklər görünən bir adam olmayacaq.

Mələklərin görünməsi, ancaq mələklər aləmində reallaşan, mələklərin görəcəyi bir hadisə olacaq. (Doğrusunu Allah bilir.) Ancaq Peyğəmbərimiz (s.ə.v)in səhih hədislərində belə bir Mehdi tərifi qətiyyən yoxdur. Allahın adətullahında (qayda qanununda), yaradılan hər insan imtahan olunur. Bu cür axirət xüsusiyyətlərinə sahib heç bir peyğəmbər yer üzünə gəlməmişdir. bird43

Hz. Mehdi (ə.s)  insanlar tərəfindən Allahın onu meydana gətirib vəsilə edəcəyi çox saydakı uğuru ilə tanınacaq. İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına Allah onu vəsilə edəcək və insanlara hz.Mehdi (ə.s)-ı tanıdacaq. Ancaq əsas hz.İsa (ə.s)-ın; onun imamlığında, arxasında  namaz qılmasıyla özünün hz.Mehdi (ə.s) olduğu aydın olacaq, “Allahualəm bu insan hz. Mehdi (ə.s)-dır” deyiləcəkdir.

402ntj8

Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd (s.ə.v)-in Axırzamanla əlaqədar… ardı...