mübarizə aparmaq

Adnan Oktarın 4 fevral 2011 Kaçkar Tv-dəki söhbətində

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 76-cı ayə: “İman gətirənlər Allah yolunda mübarizə apararlar.” Baxın, bir birlikdən bəhs edir Allah, iman edənlər deyə bir birlik var. Başqa yoxdur. Bunların bir xüsusiyyəti var, Allah yolunda mübarizə aparırlar. Yan gəlib yatmırlar. Namazını qılıb, arvadının paçasının arasında soğan sarımsaq doğramır elə deyil? Nə edir? Allah yolunda mübarizə aparır. Müsəlmanın xüsusiyyətidir bu. “Kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar”-deyir Allah. Dəccalı hakim qılmaq üçün mübarizə apararlar. “Elə isə şeytanın (dəccalın) dostlarıyla vuruşun.” Dəccaliyyətə qarşı mübarizə aparın. “Şübhəsiz, şeytanın (dəccalın) hiyləsi zəifdir.” “Onların bir gücü yoxdur”-deyir Allah. Yəni darvinizmlə, materializmlə, ateizmlə, kommunist düşüncə ilə, PKK düşüncəsiylə mübarizə aparın. “Çünki zəifdirlər”-deyir Allah. “Fikri olaraq, güc olaraq zəifdirlər, çox rahat zərərsizdirlər”-deyir Allah.

“Məgər sən, özlərinə: “Müharibədən əl çəkin, namaz qılın və zəkat verin!”–deyilən kəsləri görmədinmi? Onlara vuruşmaq vacib edildikdə, içərilərindən bir dəstəsi Allahdan qorxduqları kimi”-onsuz da indi problem budur, Bədiüzzaman da bunu deyir “Havf damarı” (qorxaqlıq)-“insanlardan, Allahdan qorxar kimi qorxurlar” deyir Bədiüzzaman. “Hətta daha da şiddətli bir qorxu ilə insanlardan qorxuya qapılırlar”-qlobal güclərdən, Amerikadan, İsraildən, ateist masonlardan, ateist sionistlərdən-“İnsanlardan Allahdan qorxduqları kimi və ya daha da şiddətli bir qorxu ilə qorxuya qapılarlar”, yaxud polisdən,… ardı...

 

Adnan Oktarın 18 noyabr 2009-cu il tarixli Tv Kayseri, Samsun Aks və Gaziantep Hadisə Tv müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Sizə nə olub ki, Allah yolunda və: “Ey Rəbbimiz! Bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart””, məsələn İraqda müsəlmanlara əziyyət verirlər, müsəlmanlar nə deyir? Ya Rəbbi, bizi əhalisi zalım olan bu şəhərdən çıxart, bizə zülm edirlər” -deyir. “Bizi buradan çıxart xilas et” -deyirlər. “… Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et …”. İnsanlar axırzamanda nəyi gözləyir— Mehdini gözləyirlər. Bax nə deyir insanlar: Bizə Öz tərəfindən bir himayəçi təyin et”. Sahib-ül zamandır Mehdi, elə deyil mi? “… Bizə Öz tərəfindən bir yardımçı təyin et …”. Mehdi də yardım edəndir, inşaAllah. ”… deyən zəif kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz?”—deyir.

İndi orada uşaqlar əzilir, qadınlar əzilir, Əfqanıstanda. Yaşlı insanlar əzilir. Allah bizim Hamiyyəti-İslamiyyəmizi təhrik edir. Allah: “Bu qədər insan əzilir, niyə bunların uğrunda mübarizə aparmırsınız, səy göstərmirsiniz” -deyir onları qurtarmaq üçün. Möminlər Allah yolunda, kafirlər isə tağut yolunda vuruşurlar”. Yəni ateistlik yolunda. Elə isə şeytanın dostları ilə vuruşun! Şübhəsiz ki, şeytanın hiyləsi zəifdir”. Biz də mübarizə aparırıq. Darvinistlərlə, materialistlərlə, masonlarla mübarizə aparırıq. “Şeytanın hiyləsi zəifdir” -deyir Allah. Çox zəifdir, ortadan qırılıb… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparan çox sayda din alimi olacaq

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM ADAM, DƏCCALA TABE OLACAQLAR.”(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, səh. 796)

Hədisdə Allaha, Qurani Kərimə və Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə düşmənçilik aparan, buna görə də Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinə qarşı çıxmağa çalışan, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi mübarizə aparan dəccalın əmrinə girmiş çox sayda darvinist və materialist din alimlərin olacağı bildirilmişdir.R0266

 

Bəzi kəslər hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparacaq

Fəzl ibn Yesar İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu deyir: “Doğrusu Qaimimiz  (hz. Mehdi (ə.s)) qiyam etdiyində, Rəsulullah (s.ə.v)-in cahiliyyə dövründəki xalqdan gördüyü pis rəftarlardan daha şiddətlisi ilə qarşılaşacaq. Bunun necə olacağını soruşdum. O da belə buyurdu: “Rəsulullah xalqa gəldiyində xalq daşlara, qaya parçalarına və taxta parçalarına tapınırdı. AMMA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM ETDİYİNDƏ (ZÜHUR ETDİYİNDƏ) XALQ ALLAHIN KİTABINI ÖZLƏRİNƏ GÖRƏ ŞƏRH EDƏRƏK ONU DƏLİL OLARAQ GÖSTƏRƏCƏKLƏR.”

Sonra belə buyurdu: “Allaha and olsun ki, eynilə isti və soyuğun evlərinə girdiyi kimi, onun ədaləti də onların evinə girəcək.

R0050