Hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı mübarizə aparan çox sayda din alimi olacaq

“ÜMMƏTİMDƏN BAŞI SARIQLI YETMİŞ MİN ALİM ADAM, DƏCCALA TABE OLACAQLAR.”(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, səh. 796)

Hədisdə Allaha, Qurani Kərimə və Peyğəmbərimiz (s.ə.v.)-ə düşmənçilik aparan, buna görə də Quran əxlaqını və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnətinə qarşı çıxmağa çalışan, hz. Mehdi (ə.s)-a qarşı ciddi mübarizə aparan dəccalın əmrinə girmiş çox sayda darvinist və materialist din alimlərin olacağı bildirilmişdir.R0266