mənəvi

Malik ibn Zamra deyir, əmirəlmömin Əli əleyhissalam mənə belə buyurdu: “Xeyrin çoxu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏCƏK,… SONRA ALLAH HƏR KƏSİ ONUN ƏTRAFINDA YIĞACAQ.” (Şeyh  (Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 242)

 

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki:“… ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ İKƏN BİR YERƏ GƏTİRƏCƏK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ÇIXARANA QƏDƏR… Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmağınızın intiqamını alacaq (Darvinizmə, materializmə və ateizmə elmi zəmində lazım olan cavabı verəcək) olanın və haqlarınızın xilaskarı olanın, o (hz. Mehdi (ə.s)) olduğunu qətiliklə anlayacaqsınız…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ulEnvar, c. 51], AnsariyanYayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003 səh. 182)     


R0342

 

Əbu Basir, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan belə soruşduğunu bildirir: “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin Qaimi kimdir?” O isə belə cavab verdi:… Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fəth edəcək, İsa ibn Məryəm (ə.s) nüzul edərək onun arxasında namaz qılacaq. ONDA YER ÜZÜ ALLAHIN NURUYLA İŞIQLANACAQ, ALLAHDAN BAŞQASINA İBADƏT EDİLƏN HƏR YER, ALLAHA İBADƏT EDİLƏN YERLƏRƏ ÇEVRİLƏCƏK, MÜŞRİKLƏR İSTƏMƏSƏ DƏ, DİN O GÜN YALNIZ ALLAHIN DİNİ OLACAQ.”  (Biharar, c.51, s. 146)  

 

“Uzaq yerlərdəki tələbələri hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəklər. Zülmü və zalımları fikirlə (elmlə) zərərsizləşdirəcək, ölkələrin vəziyyəti düzələcək, CƏNAB HAQQ ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) İSTANBULU (MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN) FƏTH ETDİRƏCƏK.(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal       )

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR NƏFƏR (HZ. MEHDİ (Ə.S)), (DÜNYAYA) SAHİB OLANA QƏDƏR qiyamət qopmaz. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), İSTANBULU VƏ CƏBƏLİ (İstanbul dağının 7 təpəsini) (MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN) FƏTH EDƏCƏK”  (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-MuntazarUkayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)        

 

“… HZ. MEHDİ… ardı...