Əbu Basir, İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-dan belə soruşduğunu bildirir: “Ey Rəsulullahın övladı! Siz Əhli-beytin Qaimi kimdir?” O isə belə cavab verdi:… Hz. Mehdi (ə.s) dünyanı fəth edəcək, İsa ibn Məryəm (ə.s) nüzul edərək onun arxasında namaz qılacaq. ONDA YER ÜZÜ ALLAHIN NURUYLA İŞIQLANACAQ, ALLAHDAN BAŞQASINA İBADƏT EDİLƏN HƏR YER, ALLAHA İBADƏT EDİLƏN YERLƏRƏ ÇEVRİLƏCƏK, MÜŞRİKLƏR İSTƏMƏSƏ DƏ, DİN O GÜN YALNIZ ALLAHIN DİNİ OLACAQ.”  (Biharar, c.51, s. 146)  

 

“Uzaq yerlərdəki tələbələri hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edəcəklər. Zülmü və zalımları fikirlə (elmlə) zərərsizləşdirəcək, ölkələrin vəziyyəti düzələcək, CƏNAB HAQQ ONA (HZ. MEHDİ (Ə.S)-A) İSTANBULU (MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN) FƏTH ETDİRƏCƏK.(Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal       )

 

Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİR NƏFƏR (HZ. MEHDİ (Ə.S)), (DÜNYAYA) SAHİB OLANA QƏDƏR qiyamət qopmaz. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), İSTANBULU VƏ CƏBƏLİ (İstanbul dağının 7 təpəsini) (MƏNƏVİ CƏHƏTDƏN) FƏTH EDƏCƏK”  (Mer’iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi’si “Feraidu Fevaidi’l Fikr Fi’l İmam El-Mehdi El-MuntazarUkayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)        

 

“… HZ. MEHDİ (Ə.S) VƏ TƏLƏBƏLƏRİ … (ROMANI) TƏSBEH VƏ TƏKBİRLƏ FƏTH EDƏCƏKLƏR… O şəhərin (VATİKANIN) sədləri bir-bir uçacaq…” (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, səh. 204)       

 

Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) hz. Əli (ə.s)-a belə buyurdu: “Əvvəli sən, SONLARI İSƏ ALLAHIN BÜTÜN DÜNYANI FƏTH ETMƏYİ NƏSİB EDƏCƏYİ HZ. MEHDİ (Ə.S)-DIR.”  

(Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378) 

 

“HZ. MEHDİ (Ə.S) DÜNYANIN ŞƏRQ VƏ QƏRBİNİ FƏTH EDİB İSLAMI (İslam əxlaqını) DÜNYANIN HƏR TƏRƏFİNƏ HAKİM EDƏCƏK… Allah Təala insanlara elə bir güc verəcək ki, hər kəs olduğu yerdə onun sözlərini eşidəcək və HZ. MEHDİ (Ə.S) İSLAMA HƏYAT VERƏCƏK…” (Bihar’ul-Envar, c. 52, s. 279 və c. 53, s. 12 İkmal’ud- Din, c. 2, s. 367) 

 

“Tələsənlər həlak olar, zühuru (hz. Mehdi (ə.s)-ın ortaya çıxması) yaxındır deyənlər xilas olar, qalanın bünövrəsi kimi yerdə sabitdir (möhkəmdir), KƏDƏRDƏN SONRA  BÖYÜK BİR FƏTH GƏLƏCƏKDİR.”  (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 229)        

 

HƏQİQƏTƏN BİZ SƏNƏ AYDIN BİR QƏLƏBƏ VERDİK ki, Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlasın, sənə olan nemətini tamamlasın, səni düz yola yönəltsinvə Allah sənə böyük bir qələbə ilə kömək etsin. (Fəth surəsi, 1-3)    

 

ALLAHIN KÖMƏYİ VƏ FƏTH GƏLDİYİ ZAMAN VƏ İNSANLARIN ALLAHIN DİNİNƏ DƏSTƏ-DƏRSTƏ GİRDİKLƏRİNİ GÖRDÜKDƏ, həmd ilə Rəbbini təriflə və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! (Nəsr Surəsi, 1-3) 

222_223_happiness