Malik ibn Zamra deyir, əmirəlmömin Əli əleyhissalam mənə belə buyurdu: “Xeyrin çoxu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏCƏK,… SONRA ALLAH HƏR KƏSİ ONUN ƏTRAFINDA YIĞACAQ.” (Şeyh  (Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 242)

 

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki:“… ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ İKƏN BİR YERƏ GƏTİRƏCƏK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ÇIXARANA QƏDƏR… Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmağınızın intiqamını alacaq (Darvinizmə, materializmə və ateizmə elmi zəmində lazım olan cavabı verəcək) olanın və haqlarınızın xilaskarı olanın, o (hz. Mehdi (ə.s)) olduğunu qətiliklə anlayacaqsınız…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ulEnvar, c. 51], AnsariyanYayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003 səh. 182)     


R0342