istəmək

Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı müsahibəsi (3 noyabr 2010)

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, “Kəf. Ha. Ayn. Sad”. İndi burada, bu hərflər təbii ki, bir şey ifadə edir. Hurufu mukatta, inşaAllah. Hz. İsa Məsihdən və hz. Mehdi (ə.s)-dan bunları öyrənəcəyik Allahın izni ilə. Yəni bu, “Kəf. Ha. Yə. Ayn. Sad” nə mənaya gəlir öyrənəcəyik. Bunlar niyə Məryəm surəsindədir onu da öyrənəcəyik, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə, “Bu sənin Rəbbinin Öz qulu Zəkəriyyaya göstərdiyi mərhəmətinin yada salınmasıdır. Bir zaman Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib demişdi: “Ey Rəbbim! Artıq sümüklərim zəifləmiş,” yaşlandıqca kalsium miqdarı sümüklərdə azalır. İnsan kiçilməyə başlayır və əriyər sümükləri. Və baş, yaşlılıq alovu ilə alovlandı”, yəni saçlarda da ağarma olur.

Onu deyir o şəkildə, yəni mütəşabihdir bu ayə. İndi Cübbəliyə baxsan, “Açıq mənası, yaşlılıq alovu ilə alovlandı” sanki alov kimi düşünür onu, insanın başındakı bir yanğın kimi. Elə deyil, mütəşabih ayələrdir. Mütəşabihdən anlamır Cübbəli. Bu ayə saçlarının ağarması mənasına gəlir. Ey Rəbbim! Sənə etdiyim dua sayəsində heç vaxt bədbəxt olmamışam”. Allaha çox dua etmək lazımdır. Hər şeyi Allahdan istəmək lazımdır. Mən özümdən sonra gələn qohumlarımdan dinə etinasız yanaşacaqlarından qorxuram. Zövcəm də sonsuzdur. Mənə… ardı...

 

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur ki? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir”.

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, haşa, bəyənməmək üçün bu dəfə münafiqin başında həddindən artıq axmaqlıq yaranır, bu dəfə də yemək yeməsini dəlil olaraq verirlər. “Yemək yeyir, bazarda gəzir” deyir. İndi münafiq elə bir məxluqdur ki, insan cavab verərkən eyni zamanda özü də çaşar. Yəni belə bir axmaqla həmsöhbət olduğu üçün, yəni nə deyəcəksən? Şeytan insanın yaxşılığını istəyirmiş kimi davranar, münafiqlər də möminin yaxşılığını istədiyini iddia edər. Məsələn, “səni qurtarmaq üçün edirəm. Mən yaxşılıq üçün söyləyirəm” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman

 

Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

Özlərinə, yer üzündə fəsad çıxarmayın“, münafiqlik etməyin, fırıldaqlıq, saxtakarlıq etməyin “deyildiyində; “Biz yalnız islah edicilərik” deyərlər” deyir. “İslah etmək üçün, yəni yaxşılıq üçün söyləyirəm, mənim başqa bir məqsədim yoxdur” deyir. Çoxbilmiş olurlar. “Bilin ki, həqiqətən, əsil fəsadçılar bunlardır, amma şüurunda deyildirlər” deyir. Şüurunda deyildirlər, axmaq amma fəsadçı, “əsil fəsadçı bunlardır” deyir Allah.

photo-qurani-kerim

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın səhabələrindən olmaq istəyən müsəlman gözəl əxlaqlı olmalıdır

İmam Cəfər Sadiq (ə.s) belə buyurur: Kim Qaimin (hz. Mehdi (ə.s)-ın) səhabələrindən olmaq istəsə gözləməli və gözləyiş halında özünə təqva və gözəl əxlaq nümayiş etdirməlidirlər.” 

(Biharul Envar, 52- ci cild, səh.140-da, hədis, 5)

 2lc9sgn

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in soyundan olan İmam Cəfəri-Sadiq (ə.s) həzrətləri hz. Mehdi (ə.s)-ın yaxınlarından və onun səhabələrindən olmağı istəyən müsəlmanların hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu gözləyərkən Qurana tam uyğun davranışlarda olmalarını və Allahın razı olacağı gözəl bir əxlaq göstərmələrini tövsiyə etmişdir.

 

9 May 1920-ci ildə Böyük Millət Məclisi adından Mustafa Kamal Paşa imzasıyla bütün islam dünyasına xitab olaraq Hakimiyyəti Milliyədə dərc olunan bir bəyannamədə,  ingilislərin islam birliyini pozmağa, xalqı, hökuməti və şeyxülislamı Milli Mübarizə əleyhinə çevirməyə çalışdıqları qeyd edilərək ingilis siyasətinin bu yönünə diqqət çəkilmiş və sönən islam günəşinin tamamilə qürub etməməsi və yenidən islam dünyası üzərində parlaması üçün Yavuz Sultan Səlimin: “Biz, müsəlman könüllərin birliyini təmin etmək üçün özümüzü fəda etmiş bir millətik” cümləsi qeyd edilmişdir.  (Hakimiyyəti Milliyə, 1. İl, Nr 29, 13 May 1336-1920; FO:371/5035, E-6781, 10 June 1920., İslam birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn/mətin Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008)    

 Atatürk6

Sebilürreşad Jurnalında iştirak edən və Qazi Mustafa Kamal imzasıyla nümayiş olunan bir başqa bəyannamədə, islam aləminə müraciət edərək  onların maddi və mənəvi köməklərinə, şəfqət və mərhəmət duyğularına, islam aləminin mürüvvətinə, müqəddəs əlaqələrin çox bərəkətli və bol təccəlliyatına müraciət edib. (Gazi Mustafa Kamal, “Bəyannamə”, Sebilürreşad, 22-ci cild, Ədəd 565-566, Ay 10, İl 1339, səh. 157-158. (İslam Birliyi və Mustafa Kamal, Prof. Dr. Mətn Hülagü, Timaş Nəşrləri, İstanbul, 2008, səh. 48-4)  

 

Mustafa Kamal 9 Oktyabr 1919-cu ildə  Hələb və Şamda Suriya xalqına xitab olaraq bir bəyannamə nümayiş… ardı...