Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

 

“Dedilər ki: “Bu elçiyə nə olur ki? Yemək yeyir və bazarlarda gəzir”.

İndi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i, haşa, bəyənməmək üçün bu dəfə münafiqin başında həddindən artıq axmaqlıq yaranır, bu dəfə də yemək yeməsini dəlil olaraq verirlər. “Yemək yeyir, bazarda gəzir” deyir. İndi münafiq elə bir məxluqdur ki, insan cavab verərkən eyni zamanda özü də çaşar. Yəni belə bir axmaqla həmsöhbət olduğu üçün, yəni nə deyəcəksən? Şeytan insanın yaxşılığını istəyirmiş kimi davranar, münafiqlər də möminin yaxşılığını istədiyini iddia edər. Məsələn, “səni qurtarmaq üçün edirəm. Mən yaxşılıq üçün söyləyirəm” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman