Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunu istəmək və gözləmək ibadətdir

Əmiril- Möminin Əli (ə.s) Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə nəql edər: İbadətlərin ən üstünü Mehdinin zühurunu gözləməkdir.” Yanəbiül- Məvəddə, s. 493. əl-Mehdi, s. 201.

İmam Sadiq (ə.s) belə buyurmuşdur:“Kim, biz ƏhliBeytin vəlayətiylə qurtuluşunu gözləyəcək bir halda ölsə, Qaimin (Mehdinin) ordusunda iştirak edən kimsə kimi olar.”  (İkmalud- Din, c. 2, s. 357.)

saray5