imam

Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-ın da imamı olacaq

Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə aparacaq, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. ƏMİRLƏRİ (HZ. MEHDİ (Ə.S )), ONA (HZ. İSA (Ə.S)-A): “BİZƏ NAMAZ QILDIR” DEDİYİ ZAMAN,  HZ. İSA (Ə.S) XEYR DEYƏCƏK … VƏ “İMAM-I MEHDİNİ” İMAM TƏYİN EDƏCƏK”  (Səhihi Müslim, 1-ci cild, səh. 209)

 

A0001

 

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) zamanın imamını tanımadan ölən şəxsin cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olacağını söyləmişdir

Fuzeyl ibn Yesar, İmam Məhəmməd Baqirin belə buyurduğunu deyir: “Hər kim zamanının imamını tanımadan ölsə, cahiliyyət ölümü üzərinə olmuş olar və hər kim imamını tanısa, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın zühurunun tez və ya gec olması onun üçün fərq etməz. Hər kim imamını tanıyaraq ölsə, Qaim (Hz. Mehdi) əleyhissalamın çadırında olanlar kimidir. “ (Qeybətul Numanı, səh. 407)

clip_image002

 

İmam Cəfəri Sadiq xəyal, hissetmə qabiliyyəti elmini belə izah etmişdir

“… Əbu Abdullah (İmam Cəfəri Sadiq) dedi:

” Ey Hişam, neçə cür hissetmə qabiliyyətin var?”

Dedi : “Beş cür var.”

Buyurdu : “Bunlardan hansı daha kiçikdir?”

Dedi : “Görmə hissi.”

Buyurdu : “Yaxşı, görmə hissinin diametri nə qədərdir?”

Dedi : “Bir mərcimək qədər və ya ondan daha kiçikdir.”

Buyurdu : “Ey Hişam! Ön tərəfinə və üst tərəfinə bax və mənə nə gördüyünü izah et. ”

Dedi : “Göyü, yeri, evləri, sarayları, qara parçaları, dağları və çayları görürəm. ”

Dedi : “Sənin gördüyün bu qədər varlıqları bir mərciməyin və ya ondan daha kiçik bir şeyin içinə yerləşdirməyə qadir olan Allah, dünyanı balacalaşdırıb və yumurtanı da böyütmədən bütün dünyanı yumurtanın içinə yerləşdirə bilər.”

Hişam dərhal İmamı qucaqladı, əllərini, başını və ayaqlarını öpməyə başladı və belə dedi: ” Ey Rəsulullahın (s.ə.v) oğlu, Bu qədəri mənə bəs edər, (Üsul-i Kafi, Əl Kuleyni, səhifə 104-105)

3 (2)

 

Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

 “(İmam Mehdinin) elmi inkişaf etmiş və həlimliyi əksiksizdir. İmamlıqda güclü, siyasətdə müdrikdir. Ona (İmam Mehdiyə) itaət etmək fərzdir. Allah Əzzə və Cəllənin əmriylə bu vəzifəyə gəlmişdir. Allahın qullarına nəsihət verər. Allahın dininin qoruyucusudur.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

florvermqo1uq11fj2%5B1%5D