Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

 “(İmam Mehdinin) elmi inkişaf etmiş və həlimliyi əksiksizdir. İmamlıqda güclü, siyasətdə müdrikdir. Ona (İmam Mehdiyə) itaət etmək fərzdir. Allah Əzzə və Cəllənin əmriylə bu vəzifəyə gəlmişdir. Allahın qullarına nəsihət verər. Allahın dininin qoruyucusudur.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

florvermqo1uq11fj2%5B1%5D