Hz. Mehdi (ə.s) hz. İsa (ə.s)-ın da imamı olacaq

Rəsulullah (s.ə.v) əfəndimiz səadətlə belə buyurmuşdur: “Daim ümmətimdən bir camaat qiyamətə qədər haqqı yüksəltmək üçün fikri mübarizə aparacaq, MƏRYƏM OĞLU İSA (Ə.S) YER ÜZÜNƏ ENƏCƏK. ƏMİRLƏRİ (HZ. MEHDİ (Ə.S )), ONA (HZ. İSA (Ə.S)-A): “BİZƏ NAMAZ QILDIR” DEDİYİ ZAMAN,  HZ. İSA (Ə.S) XEYR DEYƏCƏK … VƏ “İMAM-I MEHDİNİ” İMAM TƏYİN EDƏCƏK”  (Səhihi Müslim, 1-ci cild, səh. 209)

 

A0001