hz. İsa (ə.s)

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunus surəsində. Sən hansı bir işdə olsan, Qurandan nə oxusan”, Məsələn, indi biz Quran oxuyuruq. Şeytandan Allaha sığınıram. Qurandan nə oxusan, siz nə iş görsəniz, başınız ona qarışarkən Biz sizə şahid olarıq”. Yəni indi Mən sizi seyr edirəm deyir Allah. Hal-hazırda Allah bizi seyr edir və dinləyir. Onsuz da bizi danışdıran da Allahdır. Nə yerdə, nə də göydə zərrə qədər bir şey Rəbbindən gizli qalmaz”. Yəni atom da, atomun içindəki elektronlar da, protonlar da hamısı Mənim məlumatım daxilindədir deyir Allah.

Bundan daha kiçiyi”, baxın onun daha kiçiyi də, yəni artıq fotonlar da. və daha böyüyü yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın”. Hamısı Mənim hüzurumda qeydə alınıb, sabitdir deyir Allah. MaşaAllah. 66-cı ayədə “Bilin ki, göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahındır”. Bir tərəfdən də Mehdi (ə.s)-a və hz. İsa (ə.s)-a baxır. Hz. İsa (ə.s) göylərdə, Mehdi (ə.s) da yerdədir ona baxır, inşaAllah. Cənab-ı Allah 62-ci ayədə; “Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər”. Bu eyni zamanda Mehdi (ə.s)-a və tələbələrinə baxır. Çünki onlar… ardı...

 

ADNAN OKTAR-IN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(14 MAY 2011; 12:00)

Zuxruf surəsi, 61; “Şübhəsiz o” hz. İsa Məsih (ə.s) “qiyamət-saatı üçün bir əlamətdir. Elə isə ondan yana heç bir şübhəyə qapılmayın.” Biz də heç bir şübhəyə qapılmırıq. Əbcədi neçədir? 2026. “İsa, açıq sənədlərlə gəlincə, dedi ki: “Mən sizə bir hikmətlə gəldim və haqqında ixtilafa düşdüklərinizin bir qismini sizə açıqlamaq üçün də. Elə isə Allahdan çəkinin və mənə itaət edin. ” Gəldikdə də eyni şeyi söyləyəcək, inşaAllah. Nə deyəcək? “Açıq sənədləri” nədir? Qurandır. Quranla gələcəkdir. Deyəcək ki; “Mən sizə bir hikmətlə gəldim”, inşaAllah və “haqqında ixtilafa düşdüklərinizin bir qismini sizə açıqlamaq üçün gəldim.” İxtilafa düşüblər öz aralarında; məsələn, məzhəblərə ayrılmışlar, çox səhv düşüncələrə uymuşlar, deyilmi? “Haqqında ixtilafa düşdüklərinizin bir qismini sizə açıqlamaq üçün də. Elə isə Allahdan çəkinin və mənə itaət edin. Şübhəsiz Allah, O, mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir; bu halda Ona qulluq edin. Doğru yol budur.” Tövhid inancına çağıracaq onları. “Allah birdir” deyəcək, inşaAllah. “Sonra, içlərindən bəzi təriqətlər ixtilafa düşdü. Artıq ağrılı bir günün əzabından vay o zülm etmiş olanlara.” Qiyamətdən bəhs edir, dərhal arxasından Allah. “Yenə ixtilafa düşəcəklər, yenə azacaqlar” deyir Allah. “Onlar, heç şüurunda deyilkən özlərinə qəfildən gələcək olan qiyamət-saatından başqasını mı gözləyirlər?” Baxın, hz. İsa… ardı...

 

Adnan Oktarın 1 may 2011 A9 tv, Kanal Avropa və Çay tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bəli, mən yenə Qurandan bir şeylər izah edim. Şeytandan Allaha sığınıram; “Ey Kitab Əhli, dininiz mövzusunda azğınlıq etməyin.” Yəni, belə gərəksiz, səhv, yanlış düşüncələr, xurafatlar çıxartmayın. “Allaha qarşı həqiqi olandan başqasını söyləməyin.” Doğru söyləyin. “Məryəm oğlu Məsih İsa, ancaq Allahın elçisi və sözüdür. Onu (“Ol” sözünü) Məryəmə yönəltmişdir və Ondan bir ruhdur. ” “Allahdan bir ruhdur” deyir. Onun üçün Ruhullah deyilir hz. İsa (ə.s)-a; Kəlimətullah və Ruhullah.

“Elə isə Allaha və elçisinə inanın; “üçdür” deməyin. (Bundan) çəkinin, sizin üçün xeyirlidir. Allah, ancaq bir tək İlahdır. O, uşaq sahibi olmaqdan Ucadır. Göylərdə və yerdə hər nə varsa Onundur. Vəkil olaraq Allah yetər. Məsih və yaxınlaşdırılmış (yüksək dərəcə sahibi) mələklər, Allaha qul olmaqdan qətiyyən çəkinməzlər. Kim Ona ibadət etməyə “qarşı çəkingən” davransa və təkəbbür göstərsə, (bilməlidir ki) onların hamsını hüzurunda yığacaq.”

Kim Ona ibadət etməkdən çəkinsə,” Hz. Məsih (ə.s) və yaxınlaşdırılmış mələklər həmişə rüku və səcdə edirlər. Hz. İsa (ə.s) da onların yanında, o da eyni şəkildə ibadət edir. Allah ona diqqət çəkir. “Kim Ona ibadət etməkdən çəkinsə” deyir Allah. “Kim Ona ibadət etməyə “qarşı çəkingən” davransa və təkəbbür göstərsə, (bilməlidir ki)… ardı...

 

Adnan Oktarın 10 dekabr 2010 Kaçkar tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah. Şeytandan Allaha sığınıram. Maidə surəsi, 21: “Ey qövmüm, Allahın sizin üçün yazdığı Müqəddəs yerə girin və  arxanızı çevirməyin ki, ziyana uğrayanlar olaraq dönməyəsiniz”. Hara gedəcəyik? Qüdsə, inşaAllah, Mehdi (ə.s) və İsa (ə.s) ilə birlikdə, inşaAllah. Orada yəhudiləri bağrımıza basacağıq, Xristianları bağrımıza basacağıq, müsəlman qardaşlarımızı bağrımıza basacağıq, çox gözəl günlər görəcəyik, inşaAllah.

images

 

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Nisa surəsi, 155, şeytandan Allaha sığınıram. “Onların öz sözlərini pozmaları, Allahın ayələrini inkar etmələri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmələri və: “Ürəklərimiz örtülüdür” demələri səbəbiylə (onları lənətlədik.)”Kimləri lənətləyir Allah yəhudilərdən? Bax “onların öz sözlərini pozmaları” öz sözlərini pozurlar. Allahın endirdiyi sözləri pozurlar. “Allahın ayələrini inkar etmələri,” Tövratı dəyişdirirlər. “Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürmələri” bir çox Peyğəmbəri haqsız yerə öldürdülər. Yəhya (ə.s)-ı, Zəkəriyya (ə.s)-ı və bir çox Peyğəmbəri şəhid etdilər. “Və: “Ürəklərimiz örtülüdür” demələri səbəbiylə (onları lənətlədik. )”Hansıları? Bunu edənləri. Bütün yəhudilərimi? Xeyr. Kim edirsə, onu. “Xeyr; Allah, inkarlarına görə ona (ürəklərinə) damğa vurmuşdur. Onların azı xaricində, inanmazlar.” Deməli, inananlar var. İnanmayanlar, onlar ayrıdır. Allah onları ayırır. “(Bir də) İnkar etmələri və Məryəmin əleyhində böyük böhtanlar söyləmələri,” Məryəm anamız haqqında çox çirkin böhtan atmaları. “Və: “Biz Allahın elçisi Məryəm oğlu Məsih İsanı, həqiqətən, öldürdük” demələrinə görə (onlara belə bir cəza verdik.) Halbuki, onu öldürmədilər” İsa Məsihi öldürmədilər. “Və onu asmadılar.” “Ma katalehu” deyir, Allah ayədə. “Amma onlara (onun) bənzəri göstərildi.” Təşbeh edildi, göstərildi. “Həqiqətən, onun haqqında anlaşılmazlığa düşənlər,” hələ də anlaşılmazlıq içindədirlər.

“Qəti bir şübhə içindədirlər” deyir, Allah. Qərar verə bilmirlər. “Onların bir zənnə uymaqdan başqa  heç bir məlumatları yoxdur.” Yox, “İsa… ardı...