Hud surəsi

Hörmətli Adnan Oktarın 11 mart 2011-ci il tarixli reportajından Hud surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Quranın hansı səhifəsini açsaq da, Allahın, demək olar ki, hər səhifədə dəccal gücləriylə hz. Mehdi (ə.s) güclərinin qarşılıqlı mübarizəsindən bəhs etdiyini görərik. Bax indi, Allah Hud surəsi, 109-cu ayədə: “Artıq Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə”. Məsələn, darvinist- materialist düşüncədə insanların çoxu şübhəyə qapılar; “Görəsən dedikləri həqiqətdirmi, həqiqətən də belə bir elmi dəlil vardırmı?”. Bu kimi şeylər barəsində şübhəyə düşərlər. Bax Allah: “şübhə etmə” deyir, əvvəlcədən xəbərdar edir, Allah insanların diqqətini açır.

“Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”. Heç bir yeni, orijinal düşüncə olmur. Məsələn, darvinist düşüncəyə baxdığımızda Quranın bu hökmünə görə darvinizmin üç min illik, dörd min illik keçmişi olan bir düşüncə olduğunu dərhal anlayacağıq. Yəni çox qədim vaxtlara qədər gedib çıxdığını anlayacağıq. Yəni hər inancın, hər bütpərəst düşüncənin mütləq qədim bir tarixi vardır. Necə ki, Allah nə deyir?. “Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”. “Heç bir fərq yoxdur” deyir. Allah: “Necə ki, Fironun, Nəmrudun, şumerlərin dövründə və qədim Yunanıstanda da darvinist düşüncə vardırsa, həmin düşüncə indi də var” deyir. “Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik”.

Əlbəttə ki, bu məqamda insanların ağlına:… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 10 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Hud surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Hud surəsi 109-cu ayə;

Daha əvvəlki ataları da darvinistdir. Şumerlər dövründə də darvinist idilər. Köhnə Misirdə də darvinistdir. Köhnə Yunanıstanda da darvinist idilər. Ayədə nə deyir; “Daha əvvəlki ataları necə bütpərəst idilərsə” necə inanırlarsa, necə bir inanca sahibdirlərsə, “onlar da ancaq elə bütpərəstdirlər”. Elə inanırlar, inancları bu şəkildədir deyir Allah. “Şübhəsiz, biz onların paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq”. Azaltmadan. Yəni nədirsə onun tam qarşılığı, təkamüllə əlaqədar inancları nədirsə axirətdə də, cəhənnəmdə də eyni inanclarına uyğun qarşılıqlarını alacaqlar deyir Allah. Tərcümə olaraq təxminən ayə, buna işarə edir.

qurani-kərim