Hörmətli Adnan Oktarın 10 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən Hud surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Hud surəsi 109-cu ayə;

Daha əvvəlki ataları da darvinistdir. Şumerlər dövründə də darvinist idilər. Köhnə Misirdə də darvinistdir. Köhnə Yunanıstanda da darvinist idilər. Ayədə nə deyir; “Daha əvvəlki ataları necə bütpərəst idilərsə” necə inanırlarsa, necə bir inanca sahibdirlərsə, “onlar da ancaq elə bütpərəstdirlər”. Elə inanırlar, inancları bu şəkildədir deyir Allah. “Şübhəsiz, biz onların paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq”. Azaltmadan. Yəni nədirsə onun tam qarşılığı, təkamüllə əlaqədar inancları nədirsə axirətdə də, cəhənnəmdə də eyni inanclarına uyğun qarşılıqlarını alacaqlar deyir Allah. Tərcümə olaraq təxminən ayə, buna işarə edir.

qurani-kərim