Hud surəsi 109

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKI CANLI REPORTAJI (6 DEKABR 2010)

 

“Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda, əsla şübhədə olma. Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq elə tapınırlar. Şübhəsiz Biz, paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq”. (Hud surəsi, 109)

 

Quran hər zaman keçərli olan bir Kitabdır. Qiyamətə qədər keçərlidir.

 

Baxırıq darvinizm, materializm var. Bu inancın mənşəyinə baxırıq. Bunlar nəyə inanırlar? Atomun ağıl sahibi olduğuna inanırlar, yəni hər atomun Allah kimi ağıllı olduğuna inanırlar. (Allahı tənzih edərik) Yəni belə bir batil dindir. Və o ağılla atomların bir araya gəldiyinə, şüursuz atomların, görməyən atomların bir araya gəlib gözü meydana gətirdiyinə, eşitməyən atomların bir araya gəlib eşitməni meydana gətirdiyinə, dadmağı bilməyən atomların dadmağı meydana gətirdiyinə, ağılı bilməyən atomların da bir araya gəlib ağlı meydana gətirdiyinə inanan bir batil dindir; darvinizm, materializm. Nə zamandan bəri? Şumerlərdən bəri və daha da qədim. Qədim Misirdə şumerlərdən qalan bir bütpərəstlik dinidir. “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa”, necə darvinist və materialist düşüncələr içindədirsələr.

 

Məsələn, Firon nə deyirdi? “Nilin palçığından canlılar təsadüflər nəticəsində meydana gəldi. İnsanlar və bitkilər, heyvanlar hamısı Nilin palçıqlarından meydana gəldi” deyirdi. Şumerlər nə deyirdi? Bütün canlılar, heyvanlar, bitkilər təsadüflər nəticəsində və təkamüllə meydana gəldi deyirdilər. İndikilər nə deyirlər? Eynisini deyirlər. Allah… ardı...

 

Adnan Oktarın Samsun Aks Tv-dəki canlı müsahibəsi (13 yanvar 2011)

 

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Hud surəsi 109-cu ayə; “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə”. Yəni, “tərəddüdə düşmə” -deyir. Bəzən müsəlmanlar küfrü araşdırdıqları vaxt tərəddüdə düşə bilirlər. Məsələn, darvinizmi araşdırır adam, “görəsən doğrudur mu?” -deyir. Bu səfər “Allah var mı?” kimi sual girir ağlına haşa. İmanı bir gəlir bir gedir, bir gəlir bir gedir. Və ya ateist saytlara girirlər, ağılları bir ara durur, yenə düzəlir bunun kimi hadisələr baş verir. Müsəlman belə olmaz. Müsəlman bir dəfə iman edər, son nəfəsinə qədər o imanla yaşayar. İman davamlı dəyişməyən bir şeydir. Inkişaf edər, böyüyər, amma geriləməz. Geriləməyən bir şeydir. Ayrıca, iman müzakirə edilməz. “Görəsən”i olmaz imanın. Ağıllı, səmimi olaraq iman edərsən. Bir görüntü görürsən ellips şəklində bir ekranda, üçölçülü. Biri görür. Bitdi. Sırf bu dəlil kifayətdir. Bu Allahın varlığının dəqiq, yüz faizlik dəlilidir. Və ikinci bir ehtimal sonsuza qədər də yoxdur, inşaAllah. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”. Şumerlər necə tapınırdı maddəyə? Hər şeyi maddə yaratdı deyirdilər, deyil mi? Qədim… ardı...

 

Adnan Oktarın 7 may 2011 A9 Tv-dəki canlı söhbətindən

BERİL XANIM: Şeytandan Allaha sığınıram;“Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda əsla şübhədə olma. Daha əvvəllər ataları necə tapınırdılarsa, onlar da ancaq belə tapınırlar. Şübhəsiz, Biz paylarını azaltmadan onlara ödəyəcəyik.”

ADNAN OKTAR: Darvinistlər nə edirlər? Eynilə ataları kimi tapınırlar. Ataları şumerlər necə tapınırdılar? Nə deyirdilər? “İnsanlar palçıqdan oldu deyirdilər” deyil mi? “Təsadüfən oldu.” Qədim Misir nə deyirdi? “Nilin palçıqlarından təsadüfən oldu” deyirdi. İndikilər nə deyir? “Palçıqdan təsadüflər nəticəsində oldu” deyir. Ayə nə deyir? Şeytandan Allaha sığınıram; “Daha əvvəl ataları necə tapınırdılarsa, onlarda ancaq elə tapınırlar” deyir Allah. Eyni ağıldadırlar yəni.

quran_karim

 

Adnan Oktarın 22 aprel 2011 A9 Tv və Kaçkar Tv-dəki canlı söhbətindən

 

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. “Artıq onların tapınmaqda olduqları şeylər mövzusunda, əsla şübhədə olma.” Yəni əsrimizə  işarə edən tərəfiylə; darvinizmlə, materializmlə əlaqədar, əsla şübhəyə düşmə, yəni onlara əsla fikir vermə, inanma, “Daha əvvəllər, ataları necə tapınırdılarsa,” yəni necə Misir dövründə darvinizmə tapınırdılarsa, necə şumerlilər dövründə, qədim Yunanıstanda darvinizmə tapınırdılarsa, “bunlar da ancaq belə tapınırlar. Şübhəsiz Biz, onların paylarını azaltmadan onlara ödəyəcək olanlarıq.” “Darvinizmin, materializmin nə olduğunu Mən onlara axirətdə göstərəcəyəm” deyir Allah. Yəni “darvinizmə, materializmə uymağın nə mənanı verdiyini, o mənada bir həyat meydana gətirərək, onların o etina etdiyi həyatı meydana gətirərək, onlara yaşadaraq, nə olduğunu tam göstərəcəyəm” deyir. “Madam, təsadüfən yaradıldığınıza inanırsınız” deyir Allah, mənəvi cəhətdən, “onun meydana gətirəcəyi mühiti görəcəksiniz” deyir. “İnsanlar nə şəkilə gəlir, yer nə şəkildə olur, istilik nə şəkildə olur, suyun dadı nə şəkildə olur görəcəksiniz” deyir Allah, inşaAllah, mənəvi cəhətdən. Quranın ayələrinə görə, Quranın işarələrindən bunu anlayırıq.

photo-qurani-kerim

 

Hörmətli Adnan Oktarın 17 yanvar 2011-ci il tarixli reportajından Hud surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Hud surəsinin 109-cu ayəsi. Şeytandan Allaha sığınıram. “Artıq Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Əvvəllər ataları necə ibadət edirdilərsə bunlar da ancaq belə ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik”. Daha əvvəl də izah etmişdim, bu ayə həmçinin darvinistlərə də işarə edir. Lakin Allah müsəlmanlara: “Şübhəyə qapılmayın” deyir. Daha əvvəllər atalarına necə ibadət edirdilərsə, onlar da eyni şeyi edirlər deyir, inşaAllah. “Xalqı islah edən kimsələr olduğu halda, sənin Rəbbin o ölkələri haqsız yerə məhv etməz”. Bu ayənin əbcədi 2020-ci ili verir, maşaAllah.

qurani-kərim