Hud surəsi 1-5

Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu TV-dəki canlı müsahibəsi (13 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Hud surəsi. “Məkkədə nazil olan surə 123 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə”. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif. Ləm. Ra. (Bu,) ayələri möhkəmləndirilmiş”. Bax, xurafatçı dəstəsi yaxşı dinləsin. Münafiqlər də yaxşı dinləsin. Nə deyir Allah? “Ayələri möhkəmləndirilmiş”. “Namaz qılın”. “Oruc tutun”. “Zəkat verin”. Dəqiq ifadələrdir, inşaAllah. “Şərab haramdır”. “Hımr”. Açıq. “Qumar oynamayın”. Dəqiq. Demək ki, eyham üsullu, bağlı bir hökm, halal, haram yoxdur. Açıq hökm var. Münafiqlərə görə necədir? “Eyham yolu ilə, eyhamla izah edilir”. Eyhamla din olmaz.

Eyhamla halal, haram olmaz. Dəqiq, açıq hökm lazımdır. Nə deyir Allah? Bax; “Ayələri möhkəmləndirilmiş”. “Möhkəm”; mənası  açıq olan. “Sonra hökm və hikmət sahibi və hər şeydən xəbərdar olan (Allah) tərəfindən” Şeytandan Allaha sığınıram. “ətraflı izah edilmiş bir Kitabdır”. “Hamısını da izah etdim” -deyir Allah, “anlaşılmayacaq kimi deyil” -deyir. Münafiqlərdən, müşriklərdən soruşdun mu nə deyirlər? “Quranı başa düşmək olmaz” -deyir. “Çox qapalıdır” -deyir, “və əskiklər var” -deyir. Allah nə deyir? “Hamısı tamamdır” -deyir, “və hamısı içində var. Nə axtarırsınızsa içində var və… ardı...

 

Hud surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Hud surəsini açmış. Hud surəsi və ondan əvvəl Yunus surəsi var. Yunus surəsi, 109-cu ayədə bitir, Hud surəsi başlayır. “Məkkədə endirilən surə 123 ayədən ibarətdir.”

 

“Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla.” Şeytandan Allaha sığınıram. Əlif. Ləm. Ra. Bu, Müdrik, hər şeydən Xəbərdar olan Allah tərəfindən, ayələri mükəmməlləşdirilmiş, Bax, xurafatçılar yaxşı dinləsin. Münafiqlər də yaxşı dinləsin Allah nə deyir ? “ayələri mükəmməlləşdirilmiş”. “Namaz qılın.” “Oruc tutun.” “Zəkat verin.” Qəti ifadələr, deyilmi? İnşaAllah. “Şərab haramdır.” “Hımr.” Açıq. “Qumar oynamayın.” Açıq. Deməli eyham ilə, bağlı bir hökm, halal, haram yoxdur. Açıq hökm var.

Münafiqlərə görə necə var? “Eyham ilə izah edilir.” Eyhamla din olmaz. Eyhamla halal, haram olmaz. Açıq hökm lazımdır. Cənabı Allah nə deyir? Bax; “ayələri mükəmməlləşdirilmiş”. Möhkəm, açıq, şeytandan Allaha sığınıram sonra da ətraflı izah edilmiş bir Kitabdır.” Allah, “Hamısını da açıqladım” deyir. “anlaşılmayacaq kimi deyil” deyir. Münafiqə, müşriklərə soruşanda nə deyir? ” Anlaşılmayan Quran” deyir. “Çox bağlı” deyir, “və əksik” deyir. Allah nə deyir? “Hamısı tamam” deyir, “və hamısı içində var. Allah, nə axtarırsınızsa içində var həm də açıqladım “deyir. “Möhkəm qıldım” deyir.

 

” Bu ona görədir ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz.” Yəni müşriklik etməyin, şirk qoşmayın. Fırıldaq, saxtakar… ardı...