Hud surəsi, 1-5-ci ayələrin təfsiri

ADNAN OKTAR: Hud surəsini açmış. Hud surəsi və ondan əvvəl Yunus surəsi var. Yunus surəsi, 109-cu ayədə bitir, Hud surəsi başlayır. “Məkkədə endirilən surə 123 ayədən ibarətdir.”

 

“Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla.” Şeytandan Allaha sığınıram. Əlif. Ləm. Ra. Bu, Müdrik, hər şeydən Xəbərdar olan Allah tərəfindən, ayələri mükəmməlləşdirilmiş, Bax, xurafatçılar yaxşı dinləsin. Münafiqlər də yaxşı dinləsin Allah nə deyir ? “ayələri mükəmməlləşdirilmiş”. “Namaz qılın.” “Oruc tutun.” “Zəkat verin.” Qəti ifadələr, deyilmi? İnşaAllah. “Şərab haramdır.” “Hımr.” Açıq. “Qumar oynamayın.” Açıq. Deməli eyham ilə, bağlı bir hökm, halal, haram yoxdur. Açıq hökm var.

Münafiqlərə görə necə var? “Eyham ilə izah edilir.” Eyhamla din olmaz. Eyhamla halal, haram olmaz. Açıq hökm lazımdır. Cənabı Allah nə deyir? Bax; “ayələri mükəmməlləşdirilmiş”. Möhkəm, açıq, şeytandan Allaha sığınıram sonra da ətraflı izah edilmiş bir Kitabdır.” Allah, “Hamısını da açıqladım” deyir. “anlaşılmayacaq kimi deyil” deyir. Münafiqə, müşriklərə soruşanda nə deyir? ” Anlaşılmayan Quran” deyir. “Çox bağlı” deyir, “və əksik” deyir. Allah nə deyir? “Hamısı tamam” deyir, “və hamısı içində var. Allah, nə axtarırsınızsa içində var həm də açıqladım “deyir. “Möhkəm qıldım” deyir.

 

” Bu ona görədir ki, Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz.” Yəni müşriklik etməyin, şirk qoşmayın. Fırıldaq, saxtakar bəzi xocaların xurafatlarına aldanmayın. “Vəhy gəlir” deyə yeni-yeni kitablar əlavə edən saxtakarlara uymayın. ” Həqiqətən, mən Onun tərəfindən sizi xəbərdar edən və müjdələyənəm.” deyir.

 

“Həm də Rəbbinizdən bağışlanma diləyəsiniz, sonra da tövbə edəsiniz ki,” yəni günahlarınız üçün bağışlanma diləyin. ” O sizə müəyyən olunmuş vaxtadək gözəl gün-güzəran nəsib etsin və hər fəzilət sahibinə Öz lütfündən versin. Əgər Ondan üz çevirsəniz, bilin ki, mən sizə üz verəcək əzəmətli günün əzabından qorxuram.” Qiyamətdə Allahın alacağı intiqam.

 

“Siz Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir. Baxın, onlar ürəklərini qısırlar (küfrü ört-basdır edirlər) ki, Allahdan gizlənsinlər.” Münafiqlərin belə dil əyib bükmələri var axı, saxtakarlıq, fırıldaqçılıq. “Mən anlaya bilmədim” deyir “Quranda harada?” Deyir. Adamın gözü kor. Məsələn deyir ki; “İslam Birliyini mən görə bilmədim Quranda” deyir. Baxmasan görə bilməzsən. Bax, deyir ki, Allah; ” Baxın, onlar ürəklərini qısırlar (küfrü ört-basdır edirlər) ki, Allahdan gizlənsinlər.” ” Allah saxtakarlıq edərlər” deyir. “Doğrusu, onlar libaslarına büründükdə belə, Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkara çıxartdıqlarını da bilir.”

Örtüklərinə nəylə bürünür? Çarşabına bürünür, başına bağladığı o bezə bürünür və yaxud hər hansı bir parçaya bürünür. ” Allah onların gizli saxladıqlarını da, aşkara çıxartdıqlarını da bilir. Həqiqətən də, O, kökslərdə olanları bilir.” Bax; ” Həqiqətən də, O, kökslərdə olanları bilir.” Yəni “içlərindəki gizli münafiq, saxtakar duyğuları və ya səmimiyyətlərini, Allah, hamısını bilənəm Mən “deyir. Libaslarına bürünmələrinə məqsəd də təbii özlərini biruzə vermədiklərini zənn edirlər. Əslində bu, münafiq olduğu halda özünə müsəlman görünüşü verir. Məsələn örtüyü, sarığıyla, cübbəsiylə yaxud başqa bir şeyiylə özünü müsəlman imiciylə gizləyir. Danışıqları, o da bir örtüsü olur, münafiqin örtüsü. Məsələn bir görürsən, davamlı fısır fısır fısır fısır fısır danışır. Baxıram, dedi-qodu.

 images (5)