hörmət

Adnan Oktarın 3 fevral 2011 Samsun Aks Tv-dəki söhbətindən

Bismilləhirrəhmənirrəhim, Rəhman və Rəhim alan Allahın adıyla; Ey insanlar! Sizi tək bir candan xəlq edən, onun özündən zövcəsini yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadın törədib yer üzünə yayan Rəbbinizdən qorxun! Adı ilə bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq əlaqələrini kəsməkdən çəkinin! Həqiqətən, Allah sizə nəzarət edir.”

Hamımız tək bir nəfsdən yaradıldıq, Allahın ruhunu daşıyırıq. Mövcud olan bir vəziyyəti söyləyir Allah. İnsanlar bir kişi və bir qadından, Həvva anamızdan və hz. Adəm (ə.s)-dan çoxaldı. “Rəbbinizdən qorxub çəkinin.” Allahdan qorxmaq hər cür gözəlliyin, keyfiyyətin başıdır. Allahdan qorxan çox fövqəladə olar, gözəl olar. Həyatı da çox keyfiyyətli olar. Rəftarları çox mükəmməl olar. İlk öncə vicdanı çox gözəl olar. Ayıq olduğu müddət içərisində həmişə çox gözəl rəftarlar göstərər, Allah qorxusuna əsaslanaraq. “Bir-birinizdən cürbəcür şeylər istədiyiniz Allahdan və qohumluq kəsməkdən çəkinin.” “Ananıza, atanıza, qohumlarınıza, böyüklərinizə qarşı sevgi dolu olun” deyir. Allahdan çəkinin; Allahın halallarına, haramlarına diqqət yetirin. Və yaxınlarınızı sevin. Qurana, dinə, İslama söz etmirlərsə, onlara qarşı qoruyucu, şəfqət dolu olun. Çünki ana-ata sevgisi çox zövqlü, gözəldir. Nənələr, babalar çox sevimli olarlar, onlar evin bəzəyidir. Xüsusilə, nənələr, babalar, deyilmi? Hər evə lazımdır. Mənim babam çox şahanə idi, nənəm çox şahanə idi.… ardı...

 

Ustad, hz. Mehdi (ə.s)-a dərin bir sevgi və hörmətlə bağlıdır

Ustad hz. Mehdi (ə.s)-a eşqlə, dərin bir sevgi və sədaqətlə bağlıdır. Özü şəxsən risalələrində hz. Mehdi (ə.s)-ın xidmətçisi, qabaqcıl əsgəri, dümdarı olduğu ifadə edərək ona olan sevgisini, hörmətini, heyranlığını çox açıq bir şəkildə bildirərkən, Ustadı -öz iradəsi xaricində- sanki mehdilik mövqesi üçün yarışan, (haşa) hz. Mehdi (ə.s)-dan üstün olma iddiasında olan, hz. Mehdi (ə.s)-ı özündən (haşa) aşağı bir mövqedə görən bir kimsə kimi göstərməyə çalışmaq son dərəcə çirkindir.

 

Hz. Mehdi (ə.s) Axırzamanda Ustadın hazırladığı risalələr ilə təbliğ işləri görəcək, Risalə-i Nuru özünə hazır bir proqram  edib, onunla birinci vəzifəsini yerinə yetirəcək ki, bu onun, Risalə-i Nurun ruhunu çox yaxşı qavramış olduğunu, Ustadı çox yaxşı anladığını, risalələri anlama və izah etmə gücünün çox yüksək olduğunu göstərir. Bu vəziyyət iki şəxsi möhtərəmin bir-birlərinə dərin bir sevgi və hörmət ilə bağlı olduqlarının açıq bir ifadəsidir.

 

Birincisi : Fənn və fəlsəfənin təsiriylə və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası),  və tabiiyyun taunu bəşər (hər şeyin əsasını təbiətdə görənlər, təbiəti yaradıcı qəbul edən müşriklər) içinə intişar (yayılması, ağızdan-ağıza dolaşması) etməsiylə, hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun (materializm, darvinizm və ateizm epidemiyası), fikrini tam susduracaq bir tərzdə imanı qurtarmaqdır.

İman əhlini dəlalətdən… ardı...