haram

Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu TV-dəki canlı müsahibəsi (13 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Hud surəsi. “Məkkədə nazil olan surə 123 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə”. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əlif. Ləm. Ra. (Bu,) ayələri möhkəmləndirilmiş”. Bax, xurafatçı dəstəsi yaxşı dinləsin. Münafiqlər də yaxşı dinləsin. Nə deyir Allah? “Ayələri möhkəmləndirilmiş”. “Namaz qılın”. “Oruc tutun”. “Zəkat verin”. Dəqiq ifadələrdir, inşaAllah. “Şərab haramdır”. “Hımr”. Açıq. “Qumar oynamayın”. Dəqiq. Demək ki, eyham üsullu, bağlı bir hökm, halal, haram yoxdur. Açıq hökm var. Münafiqlərə görə necədir? “Eyham yolu ilə, eyhamla izah edilir”. Eyhamla din olmaz.

Eyhamla halal, haram olmaz. Dəqiq, açıq hökm lazımdır. Nə deyir Allah? Bax; “Ayələri möhkəmləndirilmiş”. “Möhkəm”; mənası  açıq olan. “Sonra hökm və hikmət sahibi və hər şeydən xəbərdar olan (Allah) tərəfindən” Şeytandan Allaha sığınıram. “ətraflı izah edilmiş bir Kitabdır”. “Hamısını da izah etdim” -deyir Allah, “anlaşılmayacaq kimi deyil” -deyir. Münafiqlərdən, müşriklərdən soruşdun mu nə deyirlər? “Quranı başa düşmək olmaz” -deyir. “Çox qapalıdır” -deyir, “və əskiklər var” -deyir. Allah nə deyir? “Hamısı tamamdır” -deyir, “və hamısı içində var. Nə axtarırsınızsa içində var və… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində əksəriyyət namaz qılmayacaq

Hz. Huzeyfənin izah etdiyinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Ey Huzeyfə! O gündə (hz. Mehdi (ə.s) zühur etdiyində) onlar Riddə (dindən çıxmaq) üzrə olacaqlar. ŞƏRABIN HALAL OLDUĞUNU ZƏNN EDƏCƏKLƏR VƏ NAMAZ DA QILMAYACAQLAR”

 (Ukayli “En-Necmu’s-sakıb fi Beyanı Enne’l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale’t-Temam ve’l kamal)         
R0031