Haqqə surəsi 41 52

Hörmətli Adnan Oktarın, 3 avqust 2013-cü ildəki söhbətindən Haqqə surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Allah, Quran haqqında belə buyurur: “O, (Quran) şair sözü deyildir! Nə az inanırsınız!” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə belə deyirlərdilər, bilirsiniz. Şeytandan Allaha sığınaram, ona görə də: O, kahin sözü də deyildir!“-deyir Allah. “Nə az düşünürsünüz!”- deyir Allah. “O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Əgər o bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi” –Məsələn, “hədis var” deyirlər və bir sözlə Allahın hökmünü Peyğəmbər (s.ə.v) ləğv elədi (haşa). Xurafatçılıq məhz elə buradan qaynaqlanır. Peyğəmbər (s.ə.v)-in Allahın hökmünə qarşı (zidd olan) özünün hökm çıxartdığını iddia edirlər. “Əgər o bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi”-deyir Allah.  Burada xurafatçıların uydurmalarına Allah diqqət çəkir. Biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da onun şah damarını kəsərdik. İçərinizdən heç kim buna mane ola bilməzdi.” Yəni, belə bir vəziyyətdə: “Peyğəmbər (s.ə.v)-i də xilas edə bilməzdiniz”-deyir Allah.Belə bir şey ola bilməz, mümkün deyil”-deyir Allah. “Həqiqətən, bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir.” Yəni, “yalnız Quran vardır”-deyir Allah. Əlavə bir şey yoxdur. “Peyğəmbər (s.ə.v) dedi deyə oturub yeni bir hökm çıxartsanız, bunun günahı çox ağırdır”-deyir Allah. “Peyğəmbər (s.ə.v) də bunu edə bilməz, siz də edə bilməzsiniz” –deyir… ardı...

 

Hörmətli Adnan Oktarın 23 oktyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən Haqqə surəsi ilə əlaqədar olan şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “O, şair sözü deyildir! Necə də az inanırsınız! O, kahin sözü də deyildir! Necə də az düşünürsünüz!” (Haqqə surəsi, 41-42). Burada Allah, az öyüd-nəsihət aldığınıza görə və az düşünməyinizə görə başa düşmürsünüz deyir, yəni başa düşməməkləri bundan qaynaqlanır. Allah “əgər düşünsəniz taparsınız” deyir. “O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir! Əgər Məhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi” (Haqqə surəsi, 44) Yəni, xurafatçılar uydurma rəvayətləri, uydurma hədisləri iddia edərək “Peyğəmbər, Allahın hökmünü, yəni Quran hökmünü şərh edərək aradan qaldırdı” deyirlər. Yəni, “Quran hökmünü şərh edib, uydurma bir rəvayətlə aradan qaldırdı. Allahın hökmü ləğv olundu” deyir. “Xeyr, Quranda var, ayədə var” deyirik, yənə də “o əsas deyil, onun hökmü bitdi və elə bir şey yoxdur” deyirlər.

“Niyə?” deyirik, “uydurma bir hədis var” deyirlər, əlbəttə ki, uydurma olduğunu demir, uydurma olduğunu biz deyirik. “Əgər (Məhəmməd) bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi…”-deyir Allah. “Bizə qarşı” nə deməkdir? Quranın hökmünə qarşı, Quranı ləğv edəcək tərzdə deməkdir. “Əgər Məhəmməd bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi, Biz onu sağ əlindən yaxalayar” (Haqqə surəsi, 44-45). Yəni, Allah sağ əlindən yaxalayacağını deyir ayədə.… ardı...