Hörmətli Adnan Oktarın, 3 avqust 2013-cü ildəki söhbətindən Haqqə surəsi ilə bağlı izahları.

ADNAN OKTAR: Allah, Quran haqqında belə buyurur: “O, (Quran) şair sözü deyildir! Nə az inanırsınız!” Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə belə deyirlərdilər, bilirsiniz. Şeytandan Allaha sığınaram, ona görə də: O, kahin sözü də deyildir!“-deyir Allah. “Nə az düşünürsünüz!”- deyir Allah. “O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Əgər o bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi” –Məsələn, “hədis var” deyirlər və bir sözlə Allahın hökmünü Peyğəmbər (s.ə.v) ləğv elədi (haşa). Xurafatçılıq məhz elə buradan qaynaqlanır. Peyğəmbər (s.ə.v)-in Allahın hökmünə qarşı (zidd olan) özünün hökm çıxartdığını iddia edirlər. “Əgər o bəzi sözləri özündən uydurub Bizə aid etsəydi”-deyir Allah.  Burada xurafatçıların uydurmalarına Allah diqqət çəkir. Biz onu sağ əlindən yaxalayar, sonra da onun şah damarını kəsərdik. İçərinizdən heç kim buna mane ola bilməzdi.” Yəni, belə bir vəziyyətdə: “Peyğəmbər (s.ə.v)-i də xilas edə bilməzdiniz”-deyir Allah.Belə bir şey ola bilməz, mümkün deyil”-deyir Allah. “Həqiqətən, bu Quran müttəqilər üçün bir nəsihətdir.” Yəni, “yalnız Quran vardır”-deyir Allah. Əlavə bir şey yoxdur. “Peyğəmbər (s.ə.v) dedi deyə oturub yeni bir hökm çıxartsanız, bunun günahı çox ağırdır”-deyir Allah. “Peyğəmbər (s.ə.v) də bunu edə bilməz, siz də edə bilməzsiniz” –deyir Allah. Peyğəmbər (s.ə.v) etmədiyinə görə, deməli sən edirsən. Aranızdan Quranı yalan sayanlar olduğunu da bilirik!”, yəni xurafatçı dəstəsini. “Həqiqətən, bu, kafirlər üçün bir peşmançılıqdır.” “Belələri kafirdir” deyir, amma siz Quranın hökmünü qəbul etmirsiz, kafir olmusunuz amma xəbəriniz belə yoxdur. Müşrik olmusunuz xəbəriniz yoxdur. “Sözsüz ki, bu Quran əsl həqiqətdir.”- yəni haqqəl yaxın. Həqiqi bir məlumat, qəti bir məlumatdır. “Elə isə böyük Rəbbini adıyla təsbeh et.” Yəni, Allahu Əkbər de, MaşaAllah.

quran3