hakimiyyət

Adnan Oktarın 1 may 2011 A9 Tv, Kanal Avropa və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şuəra surəsi. Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla. Şeytandan Allaha sığınıram. “Ta, Sin, Mim. Bunlar, açıq-aşkar olan Kitabın ayələridir.” “Quran açıq-aşkardır” deyir Allah, aydın olmayan bir istiqaməti yoxdur, səhihdir. “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Allah hidayət vermir onlara, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də onların halına çox kədərlənir. Allah o mövzuda Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in diqqətini çəkir; kədərlənməyi buraxmasını, əksi vəziyyətdə özünü həlak edəcəyini, bu mövzuda bir ayə olaraq endirmişdir. “Diləsək” deyir Allah, “onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik, ona boyunları əyilmiş qalarlar” deyir Allah. Əbcədi 2022-dir, hz. İsa Məsih (ə.s)-ın eniş tarixini verir, inşaAllah. Bax, deyir ki; “Diləsək, onların üzərinə göydən bir ayə (möcüzə) endirərik.” “Göydən endirərik” deyir. Tam 2022. “Ona boyunları əyilmiş qalarlar.” Hz. İsa Məsih (ə.s)-ın enişiylə bütün dünya müsəlman olur. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında insanlar müsəlman olmur; izah edir, izah edir olmur, izah edir, izah edir olmur. Az insan olur, o bölgədə oldu yalnız, çox yayılmadı. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də buna çox kədərlənir. Baxın, nə deyir  Allah? “Onlar mömin olmayacaqlar deyə az qala özünü həlak edəcəksən (elə mi?)” Çünki qədərində yoxdur, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in zamanında İslamın dünyaya hakimiyyəti… ardı...

 

Adnan Oktarın 31 mart 2011 A9 tv və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram; “Möminlər həqiqətən nicat tapmışdır.” Bütün möminlər xilas olmuşdur, rahatlamışdır deyir Allah. “Onlar namazlarında huşu içində olanlardır.” Yəni fikirlərini toplayıb ürəklərində Allaha bağlanmış olanlardır. “Onlar, “tamamilə boş” şeylərdən üz çevirənlərdir.” “Boş işlərlə məşğul olmazlar” deyir. Yəni gərəksiz, faydasız, sıxıcı işlərlə məşğul olmazlar. “Onlar, zəkata bağlı (söz və vəzifələrini mütləq) yerinə yetirənlərdir.”Yəni kasıblara kömək edərlər, imkanları daxilində. “Və onlar ismətlərini, iffətlərini qoruyanlardır.” Yəni “qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməzlər” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman“Ancaq yoldaşları, ya da sağ əllərinin sahib olduqlarına qarşı (münasibətləri) istisnadır.” Yoldaşı və yaxud cariyəsi, yəni özünü hibə etmiş qadınlar və yaxud cariyələr. Bu istisnadır, bu mövzuda qınanmış deyildirlər, o halaldır deyir  Allah. “Lakin kim bundan başqasını axtarsa, artıq onlar sərhədi aşanlardır.” “Fahşəyə girənlərdir” deyir. “Onlar, əmanətlərinə və əhdlərinə riayət edənlərdir.” Bir şeyi əmanət aldıqda əmanətə diqqətli olmaq lazımdır, yaxşı qorumaq lazımdır. Ev ola bilər, avtomobil ola bilər, bir şey olar, hər nə olursa olsun. Və əhd; müqavilə bağladıqda da mütləq o müqaviləyə uymaq lazımdır. “Onlar, namazlarını da (dəqiqliklə) qoruyanlardır.” Müntəzəm namazlarını beş vaxt gündə, dəqiqliklə davam etdirənlərdir. “Məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” Yəni “Mehdiyyətin tələbələri, mehdiyyətin insanları bu şəkildədir” deyir Allah. Bax, “məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” 1, 9, 8, 7-ci  ayələr izah edir. Nə edir? 1987, bəli. Yəni rəqəmlərə yuxarıya doğru baxdığımızda 1987-ni verir.

 

Hz. Mehdinin dövründə zalımların hakimiyyəti sona çatacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın hökmranlığı dövründə zalımların və özünü göstərənlərin hökmranlığı, münafiqlərin və xainlərin siyasi nüfuzu nabud (yox) olacaq (sona çatacaqdır). (El-Mehdiyy-il Mevud, cild. 1, səh. 252)


R0003

 

1- Hz. Mehdi (ə.s)-dan bəhs edilməsi və hz. Mehdi (ə.s)-ın müsəlmanlara müjdələnilməsi Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in bir sünnəsidir.

 

Hörmətli Adnan Oktar söhbətlərində mehdiyyət mövzusuna xüsusi əhəmiyyət verir və bu mövzuya geniş yer ayırır. Şübhəsiz ki, bu vəziyyət, hər mövzuda olduğu kimi Hörmətli Adnan Oktarın özünə Quran ayələrini və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsini rəhbər etməsindən qaynaqlanır.

Allah Quranda, İslam əxlaqının bütün yer üzünə hakim olması üçün cəhd göstərmənin bütün müslamanların əhəmiyyətli bir məsuliyyəti olduğunu bildirmişdir. Quranda bu mövzuda çox ayə bildirilir və Allahın Adətullahı gərəyi, tarixin hər dövründə haqq dinin təbliğində müsəlmanlara öndərlik edən, onları hidayətə yönəldən mənəvi bir lider olmuşdur. Allah Quran ayələrində bütün cəmiyyətlərə, onlara yol göstərəcək bir elçi göndərdiyini bildirmişdir. Belə ki, axırzamanda müsəlmanları Quran əxlaqına və hidayətə yönəldəcək, onları birləşdirəcək olan adam da hz. Mehdi (ə.s)-dır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in təvatür (ağızdan-ağıza keçərək davam etməsi, içində yalan ehtimalı olmayan xəbər) dərəcəsindəki səhih hədisləriylə bu mövzu təxminən 14 əsr əvvəl insanlara müjdələnilmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu mövzunun əhəmiyyətini hədislərində çox açıq bir şəkildə vurğulamış və müsəlmanların da bir-birlərini bu mövzunu gündəmə gətirərək müjdələmələrini bildirmişdir:

“HZ. MEHDİ İLƏ MÜJDƏLƏNİN. O Qureyşdən və Əhli-beytimdən bir adamdır.” (Kitab-ul Burhan Fi Əlamət-el Axır zaman, səh. 13)

 

Bir başqa hədisində isə Peyğəmbərimiz (s.ə.v), “Mehdi zühur edər,… ardı...