Hz. Mehdinin dövründə zalımların hakimiyyəti sona çatacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın hökmranlığı dövründə zalımların və özünü göstərənlərin hökmranlığı, münafiqlərin və xainlərin siyasi nüfuzu nabud (yox) olacaq (sona çatacaqdır). (El-Mehdiyy-il Mevud, cild. 1, səh. 252)


R0003