Adnan Oktarın 31 mart 2011 A9 tv və Samsun Aks tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Muminun surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram; “Möminlər həqiqətən nicat tapmışdır.” Bütün möminlər xilas olmuşdur, rahatlamışdır deyir Allah. “Onlar namazlarında huşu içində olanlardır.” Yəni fikirlərini toplayıb ürəklərində Allaha bağlanmış olanlardır. “Onlar, “tamamilə boş” şeylərdən üz çevirənlərdir.” “Boş işlərlə məşğul olmazlar” deyir. Yəni gərəksiz, faydasız, sıxıcı işlərlə məşğul olmazlar. “Onlar, zəkata bağlı (söz və vəzifələrini mütləq) yerinə yetirənlərdir.”Yəni kasıblara kömək edərlər, imkanları daxilində. “Və onlar ismətlərini, iffətlərini qoruyanlardır.” Yəni “qeyri-qanuni cinsi əlaqəyə girməzlər” deyir.

bankoboev-ru_koran_svyaschennaya_kniga_musulman“Ancaq yoldaşları, ya da sağ əllərinin sahib olduqlarına qarşı (münasibətləri) istisnadır.” Yoldaşı və yaxud cariyəsi, yəni özünü hibə etmiş qadınlar və yaxud cariyələr. Bu istisnadır, bu mövzuda qınanmış deyildirlər, o halaldır deyir  Allah. “Lakin kim bundan başqasını axtarsa, artıq onlar sərhədi aşanlardır.” “Fahşəyə girənlərdir” deyir. “Onlar, əmanətlərinə və əhdlərinə riayət edənlərdir.” Bir şeyi əmanət aldıqda əmanətə diqqətli olmaq lazımdır, yaxşı qorumaq lazımdır. Ev ola bilər, avtomobil ola bilər, bir şey olar, hər nə olursa olsun. Və əhd; müqavilə bağladıqda da mütləq o müqaviləyə uymaq lazımdır. “Onlar, namazlarını da (dəqiqliklə) qoruyanlardır.” Müntəzəm namazlarını beş vaxt gündə, dəqiqliklə davam etdirənlərdir. “Məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” Yəni “Mehdiyyətin tələbələri, mehdiyyətin insanları bu şəkildədir” deyir Allah. Bax, “məhz (yer üzünün hakimiyyətinə və axirətin nemətlərinə) varis olacaq onlardır.” 1, 9, 8, 7-ci  ayələr izah edir. Nə edir? 1987, bəli. Yəni rəqəmlərə yuxarıya doğru baxdığımızda 1987-ni verir.