hər şey

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 103-cü ayə, 2003-cü ilə baxdığını qəbul edirik eyni zamanda. Sonra elçilərimizi və möminləri xilas edərik …” deyir Allah. Yəni böhtanlardan, təhqirlərdən, təzyiqlərdən, şiddətdən xilas edərik. “Möminləri xilas etmək”, bax, Möminləri xilas etmək Bizə vacibdir”. Cənab-ı Allah deyir; söz verirəm deyir, möminləri mütləq xilas edəcəyəm deyir. İkinci bir yol yoxdur. Allah Mən söz verdim deyir. Möminsinizsə mütləq xilas edəcəyəm deyir Allah, amma səbir etməlisiniz deyir Allah. Yəni hadisələrlə qarşılaşacaqsınız, amma səbir edəcəksiniz deyir.

De: “Ey insanlar! Dinimə şəkk edirsinizsə, bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir”. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) açıq şəkildə müşriklərə bunu deyir. “Sən hənif olaraq üzünü dinə tərəf çevir və müşriklərdən olma”. Yəni tək bir Allaha inan və əsla müşriklərdən olma. Yəni üçləməyə, təslisə, və ya başqa azğın inanclara yönəlmə deyir Allah. 107-ci ayədə “Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, bunu Ondan başqa heç kəs aradan qaldıra bilməz”. Yəni hər cür çətinlik, ağrı-acı, bəla Allahdan gəlir. Bu Mənə məxsus bir şeydir deyir Allah. Yəni sən başqa cür düşünmə deyir. … ardı...

 

ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (6 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: “…Gerçək budur ki, Allahın ayələrini inkar edənlər üçün şiddətli bir əzab vardır. Allah güclüdür, intiqam almağa qadirdir” (Ali İmran surəsi, 4),

 

Quranın qəbul edilməsi vicdanın bir borcudur, vicdani olaraq. Çünki Allahın varlığını bilincə mütləq bir Haqq din olması lazım olduğunu insan bilər.

 

Allah insanları səbəbsiz yaratmır. Baxın burada stəkan var. Adama desək ki; “bu stəkan nə işə yarayır?” “Bu stəkan heç bir işə yaramır” desə, nalayiqlik olar. “Qələm nə işə yarayır?” deyirik. “Qələm heç bir işə yaramır” deyir. “Bu ekran nə işə yarayır?” deyirik. “Bu da heç bir işə yaramır” deyir. Aydındır ki, hamısı bir səbəblə yaradılmışdır. Dünya da bir səbəblə yaradılmışdır. O səbəblə yaradanın adına Allah deyirik. Yaradılış məqsədi də var. Bir məqsədi  olması lazımdır. O yaradılış məqsədi də insanların imtahanıdır, inşaAllah.

 

Mehdi insanların hər şeydən giley etdikləri bir dövrdə zühur edəcək

Əbül Hicaf da Peyğəmbər (s.ə.v)-in üç dəfə belə buyurduğunu rəvayət edir. Hz. Mehdi barəsində müjdələr olsun sizlərə, xalqın dağıldığı və çətinliklərin baş verdiyi zaman hz. Mehdi zühur edəcək. Zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq. Qulların qəlbinə Allaha qulluq etməyi yerləşdirəcək və ədaləti hər kəsi əhatə edəcəkdir. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 74)

 

Və yenə peyğəmbər (s.ə.v) belə buyurmuşdur; “O, (hz. Mehdi) zülm və giley ilə dolan yer üzünü ədalətlə dolduracaq”. (Bihar-ul Envar, cild. 51, səh. 66)

A0068

Hədislərdə hz. Mehdinin dünyanın “giley və zülm” ilə dolduğu bir dövrdə zühur edəcəyi bildirilmişdir. Allahın hz. Mehdinin zühurunun əvvəlində yaradacağı çətinlik və sıxıntı mühiti nəticəsində insanlar dərhal hər mövzudan şikayətçi və gileyli olacaqlar; ancaq zühuru ilə birlikdə hz. Mehdi bu vəziyyəti aradan qaldıracaq, Allahın izni ilə bütün insanlara axtardıqları dincliyi, xoşbəxtliyi, nemət və ədaləti təqdim edəcək.

 

Əbu Həmzə belə deyir: “İmam Sadiq (ə.s)-a dedim ki, “imamsız (Mehdi olmadan) yer baqi qalarmı?” İmam: “əgər yer üzü imamsız qalsa alt-üst olar”-deyə buyurdular.(Usul-u Kafi, İslamiye Baskısı, 1381, cild. 1, səh. 334)

 

Veşşa deyir ki: İmam Rza (ə.s)-dan “yer üzü imamsız qalarmı?”-deyə soruşdum. İmam (ə.s) “xeyr” deyə buyurdu….İmam (ə.s) daha sonra belə buyurdu: “Yer üzü imamsız qalmaz, əks halda yer üzü alt-üst olar”. (Usul-u Kafi, cild. 1, səh. 334)

 

Müfəzzəl ibn Ömər əmirəlmöminin əleyhissalam: Kufə şəhərinin minbərində belə buyurdu: “Bilin ki, yer üzü Allahın hüccəti (hz. Mehdi (ə.s)) olmadan ayaqda dayana bilməz… Əgər Allahın hüccəti (hz. Mehdi (ə.s)) bir an yer üzündən çəkilsə, yer xalqın üzərinə çökər”. (Şeyh Muhammed B. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, səh. 162)


R0118

Allah hər dövrdə yer üzündəki təxribatçılığın qarşısının alınmasına; insanların rifah və xoşbəxtliyinə insanlara Allahın dinini təbliğ edən elçilərini vəsilə etmişdir. Allahın Axırzamanda bütün yer üzünün dinclik və qurtuluşuna vəsilə etdiyi adam da hz. Mehdidir. Necə ki, hədislərdə hz. Mehdinin olmadığı mühitdə yer üzünün müxtəlif fəlakətlərlə həlaka və məhvə uğrayacağına; bütün dünyada dəhşətli bir anarxiya və xaos meydana gələcəyinə işarə edilmişdir. Necə ki, hz. Mehdinin zühurunun yaxınlaşdığı bu dövrdə də dünyanın bir çox yerində terrorun, döyüşlərin, qırğınların hökm sürdüyü görülür.

 … ardı...