günah

… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi, Allahın yaratdığı varlıqlar arasındakı əmin nümayəndəsidir. Allahın, qullarına təqdim etdiyi Hüccətidir, Allahın ərzində Onun xəlifəsidir. Allaha çağıran bir dəvətçidir. Allahın qoyduğu haramların müdafiəçisidir. İmam Mehdi, insanları günahlardan, ayıblardan təmizləyər. Xüsusi olan elmi ilə diqqət mərkəzində olmuş, mülayimlik isə onun əsas xüsusiyyətidir.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

 0003%5B1%5D

 

Hz. Mehdi haqqında bəzi zənnə qapılan insanlar günaha girəcəklər

İmam Sadiqdən belə rəvayət olunur: “Zühurundan əvvəlki dövr uzun olduğu üçün yalnız tək bir qrup qərarlı qalacaq, başqa bir qrup isə “Hələ doğulmadı!” deyəcək. Bəziləri: “Doğuldu və öldü.”- deyəcəklər. Digərləri: “İmam Mehdi, başqasının bədənində yenidən gəldi və danışır” – deyərək günaha girəcəklər. (Montakhab-ul-Athar, p. 260 and Kamaluddin, vol. 2, section 34, tradition 51)

images