Hz. Mehdi haqqında bəzi zənnə qapılan insanlar günaha girəcəklər

İmam Sadiqdən belə rəvayət olunur: “Zühurundan əvvəlki dövr uzun olduğu üçün yalnız tək bir qrup qərarlı qalacaq, başqa bir qrup isə “Hələ doğulmadı!” deyəcək. Bəziləri: “Doğuldu və öldü.”- deyəcəklər. Digərləri: “İmam Mehdi, başqasının bədənində yenidən gəldi və danışır” – deyərək günaha girəcəklər. (Montakhab-ul-Athar, p. 260 and Kamaluddin, vol. 2, section 34, tradition 51)

images