… Əbdüləziz İbn Müslim belə rəvayət etmişdir:

“İmam Mehdi, Allahın yaratdığı varlıqlar arasındakı əmin nümayəndəsidir. Allahın, qullarına təqdim etdiyi Hüccətidir, Allahın ərzində Onun xəlifəsidir. Allaha çağıran bir dəvətçidir. Allahın qoyduğu haramların müdafiəçisidir. İmam Mehdi, insanları günahlardan, ayıblardan təmizləyər. Xüsusi olan elmi ilə diqqət mərkəzində olmuş, mülayimlik isə onun əsas xüsusiyyətidir.” (İman və küfr kitabı / üsulu Kafi (əl-Üsul Min əl-Kafi) / əl-Kuleyni, Cild 1)

 0003%5B1%5D