gətirmək

Hörmətli Adnan Oktarın 26 sentyabr 2013-ci il tarixli söhbətindən ümmətlər arasındakı münaqişənin rəhmət deyil, fəlakət gətirəcəyi ilə əlaqədar ayələrin təfsiri.

ADNAN OKTAR: Allah, Ənbiya surəsinin 92-ci və 93-cü ayələrində belə buyurur, şeytandan Allaha sığınıram: “Həqiqətən, bu, vahid bir din olaraq sizin hamınızın dinidir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin!”. “Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar”-yəni ixtilafa düşdülər. “Dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar.” Yəni, “onlardan intiqam alacağam.” Allah parçalanmağın bəla olduğunu, fitnə olduğunu deyir, adam isə: “Xeyr! bu rəhmətdir”-deyir. “Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın!” (Ali İmran surəsi, 103) Burada ixtilaf varmı? Allah bir-birinizlə mübahisə edin deyir? Xeyr, əksinə, “hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın, parçalanmayın!”, yəni ixtilafa düşməyin deyir. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”,yəni ixtilafa düşməyin, “yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz”. Hal-hazırda da elədir, yəni müsəlmanların gücü tükənib və tək-tənha qalıblar. Allah: “Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir”-deyir.

Allah, müsəlmanlara: “Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha məxsus edilənədək onlarla vuruşun!” (Bəqərə surəsi, 193)-deyir. “Fitnə aradan qalxana qədər”-deyir Allah. Allah İslama zidd heç bir şey qalmayana qədər, “və din tamamilə… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) ölkələr arasına bərabərlik gətirəcək

Hz. Mehdi (ə.s) malı xalqlar arasında bərabər paylayacaq və bütün sinif fərqliliklərini ortadan qaldıracaq.  (Bihar-ül Envar, 51-ci cild, səh, 78 və 88)

 

Hz. Mehdi (ə.s) ölkələr arasındakı rifah səviyyəsini düzəldəcək. Mal, ortaq olaraq insanlara paylanacaq. Zəngin və kasıblar arasındakı ayrı-seçkilik, hz. Mehdi (ə.s) zamanında tamamilə qalxacaq. Hz. Mehdi (ə.s) İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaq və bütün dünyaya bərabərlik və qardaşlıq ruhunu gətirəcək.A0082

 

 

Hz.Mehdi (ə.s) Türk İslam Birliyini quracaq

“HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ FİTNƏ VƏ DÖYÜŞ ATƏŞİ SÖNƏCƏK. ZÜLM, GECƏ BASQINI VƏ TALAN EDİLMƏ ADƏTİ ORTADAN QALXACAQ, DÖYÜŞLƏR YOX OLACAQ.” (El  Mehdiyy-il mev’ud, 1-ci cild, səh. 264)

455rj1nhve0