Hz. Mehdi (ə.s) ölkələr arasına bərabərlik gətirəcək

Hz. Mehdi (ə.s) malı xalqlar arasında bərabər paylayacaq və bütün sinif fərqliliklərini ortadan qaldıracaq.  (Bihar-ül Envar, 51-ci cild, səh, 78 və 88)

 

Hz. Mehdi (ə.s) ölkələr arasındakı rifah səviyyəsini düzəldəcək. Mal, ortaq olaraq insanlara paylanacaq. Zəngin və kasıblar arasındakı ayrı-seçkilik, hz. Mehdi (ə.s) zamanında tamamilə qalxacaq. Hz. Mehdi (ə.s) İslam əxlaqının dünyaya hakim olmasına vəsilə olacaq və bütün dünyaya bərabərlik və qardaşlıq ruhunu gətirəcək.A0082