Hz.Mehdi (ə.s) Türk İslam Birliyini quracaq

“HZ. MEHDİ (Ə.S) DÖVRÜNDƏ FİTNƏ VƏ DÖYÜŞ ATƏŞİ SÖNƏCƏK. ZÜLM, GECƏ BASQINI VƏ TALAN EDİLMƏ ADƏTİ ORTADAN QALXACAQ, DÖYÜŞLƏR YOX OLACAQ.” (El  Mehdiyy-il mev’ud, 1-ci cild, səh. 264)

455rj1nhve0