Fussilət surəsi 36

Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (28 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Fussilət surəsi, 36-cı ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Əgər sənə şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” yəni şeytanın adamlarından, şeytana uyanlardan, şeytanın əmrində olanlardan, şeytana gizli və ya açıq xidmət edənlərdən, iblisat və iblisundan; cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada hər hansı bir yerdə vəsvəsə etsə; müsəlmanların arasını vurmaq, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini ortadan qaldırmağa çalışsalar, İslam Birliyini ortadan qaldırmağa çalışsalar; sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti qırmağa qalxsalar, müsəlmanları başı açıq, başı bağlı deyə fitnəyə salıb bir-birinə qırdırmağa qalxsalar, şiə-sünni ayrı-seçkiliyi edib bir-birini qırdırmağa çalışsalar, yəni “şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” “dərhal Allaha sığın. Çünki O, eşidəndir, biləndir.” İnşaAllah.

 

Hörmətli Adnan Oktarın 28 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Fussilət surəsi ilə əlaqədar verdiyi şərhlər.

        ADNAN OKTAR: Fussilət surəsi, 36-cı ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, yəni şeytanın adamlarından, şeytana itaət edənlərdən, şeytanın əmrinə tabe olanlardan, şeytana gizli və ya açıq şəkildə xidmət edənlərdən, iblisat və iblisundan vəsvəsə gəlsə, cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada, hər hansısa bir yerdən sənə bir vəsvəsə versə, müsəlmanların arasını vurmağa, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini, İslam Birliyini, sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti yox etməyə çalışsalar, müsəlmanların arasında başı açıq, başı örtülü deyə fitnə çıxarıb, eləcə də, şiə-sünni ayrı-seçkiliyi apararaq onları bir-birinə qırdırmağa çalışsalar, bir sözlə, “əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir”, İnşaAllah. Əlbəttə ki, biz burada adı çəkilən kəsləri tənzih edirik. İzah etdiyimiz bütün şeylərdə adı çəkilən kəsləri tənzih edirik. Lakin bu Quranın açıq bir hökmüdür. Biz bu hökmə tam şəkildə riayət etməliyik inşaAllah.

qurani-kərim

 

Hörmətli Adnan Oktarın 28 dekabr 2010-ci il tarixli reportajından Fussilət surəsi ilə əlaqədar verdiyi izahlar.

ADNAN OKTAR: Fussilət surəsinin 36-cı ayəsində deyilir, şeytandan Allaha sığınıram: “Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, yəni şeytanın tərəfdarlarından, şeytana tabe olanlardan, şeytanın əmrinə riayət edənlərdən, şeytana gizli və ya açıq xidmət edənlərdən, iblislərdən vəsvəsə gəlsə. Cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada hər hansı bir yerdə çıxış edib bir şeyə təhrik etsə, məsələn, müsəlmanların arasını vurub, onların Türk-İslam Birliyinə aid fikirlərini məhv edib, İslam Birliyini aradan qaldırmağa, sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti yox etməyə, müsəlmanların arasına başı açıq, başı bağlı deyə fitnə salıb, eləcə də şiə-sünni deyib ayrıseçkilik aparıb onları bir-birinə qarşı çıxmağa səy göstərsələr, bir sözlə, “şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, onda, “Allaha sığın. Çünki O, Eşidəndir, Biləndir”, İnşaAllah. Əlbəttə ki, biz burada adı keçən kəsləri tənzih edirik. Bütün izah etdiklərimizdə adı keçən kəsləri tənzih edirik. Lakin, bu Quranın açıq bir hökmüdür. İnşaAllah biz bu hökmə dəqiqliklə riayət edəcəyik.

qurani-kərim