Adnan Oktarın Kaçkar Tv-dəki canlı reportajı (28 dekabr 2010)

 

Adnan Oktar: Fussilət surəsi, 36-cı ayə, şeytandan Allaha sığınaram; “Əgər sənə şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” yəni şeytanın adamlarından, şeytana uyanlardan, şeytanın əmrində olanlardan, şeytana gizli və ya açıq xidmət edənlərdən, iblisat və iblisundan; cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada hər hansı bir yerdə vəsvəsə etsə; müsəlmanların arasını vurmaq, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini ortadan qaldırmağa çalışsalar, İslam Birliyini ortadan qaldırmağa çalışsalar; sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti qırmağa qalxsalar, müsəlmanları başı açıq, başı bağlı deyə fitnəyə salıb bir-birinə qırdırmağa qalxsalar, şiə-sünni ayrı-seçkiliyi edib bir-birini qırdırmağa çalışsalar, yəni “şeytandan vəsvəsə gələcək olsa,” “dərhal Allaha sığın. Çünki O, eşidəndir, biləndir.” İnşaAllah.