Furqan surəsi 30

Hörmətli Adnan Oktarın 15 Mart 2013 tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” –dedi. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şikayətidir. Quran, xurafatçıların nə qədər azğın və nə qədər güclü olacaqlarına işarə edir. Baxın, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in  axirətdə bir şikayəti var: Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”. Yəni xurafata yönəldilər, Quranı əsas götürmədilər. Onsuz da hal-hazırda bütün islam aləminin başı xurafatlarla bəladadır. Çəkdikləri əzabların səbəbi də xurafatlar, uydurmalardır.

kurani-kerimdeki-kalp-mucizesi_460x340scale

 

Hörmətli Adnan Oktarın 4 noyabr 2013 tarixli söhbətindən Furqan surəsi ilə əlaqədar şərhlər.

ADNAN OKTAR: “Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” – deyəcək.” Məhz Axırzamanda gələn fəlakəti açıqlayan ayə, Furqan surəsi, 30-cu ayə. Bu ayəni, hər müsəlmanın hər gün izah etməsi lazımdır. İslam aləminə gələn fəlakətini açıqlayan bir ayə. Hal-hazırda müsəlmanların çəkdiyi bəlanın səbəbini açıqlayır. Bir ayə, tam açıqlayır. Bax, “Və elçi dedi ki: “Rəbbim, Peyğəmbər (s.ə.v) şikayətçi olur Allaha. Bir dənə şikayəti var. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in, başqa heç bir şikayəti yoxdur. Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in Allaha bir dənə şikayəti var, Quranda bu əhəmiyyətlə izah edilmiş. Böyük bir hadisə olduğu üçün, böyük bir fəlakət olduğu üçün, əsrlərlə davam edən böyük bir fəlakət olduğu üçün, İslam ümmətini məhv edən əsas səbəb olduğu üçün, bu böyük fəlakəti Quran çox əhəmiyyətli bir hadisə olaraq Peyğəmbərin tək şikayəti olaraq ifadə edir; “Rəbbim həqiqətən mənim qövmüm” məhz o dövrdə olan hamısı. Mənim qövmüm o zaman Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in ətrafında olan hər kəs. “Bu Quranı tərk edilmiş olaraq buraxdılar.” Yəni Axırzamana işarə edir. Çünki Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında bilirsiniz, Quranı tərk etmə yox idi, Qurana tam mənasıyla tutunma vardı, tam mənasıyla Quran yaşanırdı. Amma özündən sonraki böyük fəlakəti bir möcüzə olaraq izah edir. “Mənim qövmüm” deyir. Məhz ərəblər, müsəlmanlar, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in qövmüyük biz, ona tabe olanlarıq. Baxın, Misirdə fəlakətin səbəbi odur. İraqda, Suriyada, Əfqanıstanda hər yerdəki fəlakətin səbəbi Peyğəmbərimin qövmünün Quranı tərk etməsidir. Bu Axırzamanda olacaq böyük fəlakəti, Peyğəmbərimiz (s.ə.v) öz zamanında vəhylə bildirir, böyük bəlanı. Təbii öz dövrünü də baxmaqla birlikdə, əsas olaraq Axırzamana baxır, Allahualəm.

1

 

Furqan surəsi, 30-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Onsuz da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in ümmətindən bir şikayəti var. Axirətdə tək bir şikayəti var. Şeytandan Allaha sığınıram “Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” – deyəcək.” Bu nə vaxt olur? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında Quranı tərk edən oldumu? Hər kəs bağlandı Qurana, tam Quran yaşanırdı. Nə zaman tərk edilir? Dəccal zamanında. Dəccalliyyətin hakim olduğu dövrə işarə edir ayə ağırlıqlı olaraq. Yəni bir çox mənası var amma xüsusilə Dəccaliyyətə işarə edir. Dəccalın zamanında həm xuaraftçılar, həm mürtəcilər Quranı tərk edəcək. Həm əhli küfr, küffar, yəni iblisin və iblisat orduları tərk edəcəklər. Bu səbəbdən Müsəlmanlar az qalacaq. Yəni həqiqi Müsəlmanın sayı az qalacaq. Elə bir mühitdə hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxır.

 images (5)