Furqan surəsi, 30-cu ayənin təfsiri

ADNAN OKTAR: Onsuz da Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- in ümmətindən bir şikayəti var. Axirətdə tək bir şikayəti var. Şeytandan Allaha sığınıram “Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” – deyəcək.” Bu nə vaxt olur? Peyğəmbərimiz (s.ə.v) zamanında Quranı tərk edən oldumu? Hər kəs bağlandı Qurana, tam Quran yaşanırdı. Nə zaman tərk edilir? Dəccal zamanında. Dəccalliyyətin hakim olduğu dövrə işarə edir ayə ağırlıqlı olaraq. Yəni bir çox mənası var amma xüsusilə Dəccaliyyətə işarə edir. Dəccalın zamanında həm xuaraftçılar, həm mürtəcilər Quranı tərk edəcək. Həm əhli küfr, küffar, yəni iblisin və iblisat orduları tərk edəcəklər. Bu səbəbdən Müsəlmanlar az qalacaq. Yəni həqiqi Müsəlmanın sayı az qalacaq. Elə bir mühitdə hz. Mehdi (ə.s) ortaya çıxır.

 images (5)