din alimləri

Adnan Oktarın 28 dekabr 2009-ci il tarixli Kral Karadeniz, Adıyaman Asu və Ekin TV müsahibəsindən

Adnan Oktar: 116-cı ayədə “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Bu saxtakar hocaların dediyi kimi, durduq yerə bu haramdır, bunu seyr etməyin, bunu etməyin… Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Quranda açıq bir hökm yox ikən, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə bir bəyanı yox ikən, elə deyilmi? Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir. Bax, “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, yəni demək ki, dili yalana vərdiş etmiş saxtakarlar var. Gecə-gündüz yalan danışır. Adın nə desən, yalan deyər yəni. Sağa dönür yalan, sola dönür yalan. Klassik saxtakar. Din adamlarından belə tiplərlə qarşılaşırıq, elə deyilmi? Bax Allah onun üçün deyir ki; “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən: “Bu halaldır, o haramdır!”—deməyin”. Öz-özünüzə fətva çıxarmayın deyir Allah. Yalan uydurmayın, çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olursunuz”—deyir. Şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar nicat tapmazlar”—deyir.

 

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Nisa surəsi 139; “Onlar, möminləri buraxıb kafirləri dostluq (vəlilər) edirlər. “Qüvvət və qüruru (izzəti)” onların yanındamı axtarırlar? Şübhəsiz, “bütün qüvvət və qürur”, Allahındır.” Bəzi saxtakar din alimlərini görürük, qatı din düşmənlərini, belə alçaq və pislik olduğu hər kəs tərəfindən bilinən, pis adamlarla baxırsan dostluq edirlər. Onlarla iç-içədirlər. Onların himayəsindədirlər. Ayə onlara, bu adamlara diqqət çəkir. “O, sizə Kitabda “Allahın ayələrinin inkar edildiyini” Quran ayələrinin inkar edildiyini, “və onlara lağ edildiyini eşitdiyinizdə, onlar bir başqa sözə keçənə qədər, onlarla oturmayın, yoxsa, siz də onlar kimi olarsınız deyə endirdi.” Adama baxırsan, dinlə, lağ edir.

O biri axmaq da ağızıaçıq, onların dişini ağartmasını seyr edir, lağ etməsini seyr edir və onlara ortaq olur, onlara mühit hazırlayır, onlara lağ etmələri üçün, əylənmələri üçün mövzu verirlər. Baxın, ayədə necə vurğulayır  Allah; “”Onlar möminləri buraxıb kafirlərlə dostluq (vəlilər) edərlər.” Möminə pis sözlər deyir, mürtədliklə ittiham edir, amma qatı  kafirlərlə dostluq edir. “Onları vəli  edərlər” deyir. “Qüvvət və qüruru (izzəti) onların yanındamı axtarırlar?” Adamın ətrafı var, güclü xeyli ətrafa hakim adamdır, ona tərəf olsa, ona yaltaqlansa, təsirli olacağını düşünür. “Şübhəsiz, bütün qüvvət və qürur, Allahındır” deyir Allah. 140; “O, sizə… ardı...

 

“Ümmətimin içində qorxunc hadisələr olar, İNSANLAR SIĞINMAQ ÜÇÜN ALİMLƏRİNİN YANINA GƏLƏRLƏR VƏ BİRDƏN-BİRƏ ONLARIN MEYMUN VƏ DONUZ OLDUQLARINI GÖRƏRLƏR.” (İmam Şarani, Ölüm Kıyamet Ahiret ve AhirZaman Alametleri Muhtasaru Tezkiretil Kurtubi, səh. 470)     

 

Axırzamanda bir qisim saxta din alimləri darvinizmi müdafiə edəcək və özlərinin təkamüllə meydana gəldiklərinə inanacaqlar. Özlərinin meymun, yəni bir növ heyvan olduqlarını iddia etdikləri üçün Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də bu kəsləri “meymun” olaraq xarakterizə etmiş; “meymunlar kimi olacaqlarını” xəbər vermişdir.

 

Hədisdə ayrıca bəzi saxta din alimlərinin də, donuz kimi inadkar, sərt, sevgisiz, təcavüzkar, hər tapdığını yeyən, şəfqətsiz və ruhsuz olacaqlarına işarə edilmişdir.

R0042

 

Axırzamanın imanı zəif din alimlərinin xüsusiyyətləri

“Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vukuatından (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şəriflərə yaxşı aydın olmadığı üçün, ağıllarına güvənən BİR QİSİM ƏHLİELM (elm sahibi), onların bir qisminə zaıf (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İMANI ZƏİF TƏKƏBBÜRÜ MÖHKƏM BİR QİSİM (ağılını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişdilər. “(Sözler, səh. 355)

R0008Bədiüzaman Səid Nursi ” imanları zəif ” və ” eqoizmləri güclü” bir qisim alimlərin hz. İsa (ə.s.)-ın çıxışını və hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlişini təvil ya da inkar edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzamanın diqqət çəkdiyi bu saxta alimlərin bu yanaşmaları isə həqiqətdə, sosialist, darvinist və materialist meylli kəslər olmalarından qaynaqlanır. Bu kəslər özlərindən üstün bir mövqeyin varlığını qəbul etməyən, hamısı özünü ayrı-ayrı ilahlaşdırmış (Allahı tənzih edirik), özlərini dünyada dərin bilikli qəbul edən və hər kəsdən böyük görən insanlardır. Bu səbəblə də, nə bir məzhəbə tabe olmağı, nə də hz. Mehdi (ə.s)-a tabe olmağı qəbul edərlər. Hz. Mehdi (ə.s)-ın zühuru kimi, hz. İsa (ə.s)-ın ikinci dəfə yer üzünə gəlməsini qəbul etmək istəməmələrinin səbəbi də budur.

Bədiüzaman şərhlərində bu kəslərin öz iradəsinin… ardı...