Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram, Nisa surəsi 139; “Onlar, möminləri buraxıb kafirləri dostluq (vəlilər) edirlər. “Qüvvət və qüruru (izzəti)” onların yanındamı axtarırlar? Şübhəsiz, “bütün qüvvət və qürur”, Allahındır.” Bəzi saxtakar din alimlərini görürük, qatı din düşmənlərini, belə alçaq və pislik olduğu hər kəs tərəfindən bilinən, pis adamlarla baxırsan dostluq edirlər. Onlarla iç-içədirlər. Onların himayəsindədirlər. Ayə onlara, bu adamlara diqqət çəkir. “O, sizə Kitabda “Allahın ayələrinin inkar edildiyini” Quran ayələrinin inkar edildiyini, “və onlara lağ edildiyini eşitdiyinizdə, onlar bir başqa sözə keçənə qədər, onlarla oturmayın, yoxsa, siz də onlar kimi olarsınız deyə endirdi.” Adama baxırsan, dinlə, lağ edir.

O biri axmaq da ağızıaçıq, onların dişini ağartmasını seyr edir, lağ etməsini seyr edir və onlara ortaq olur, onlara mühit hazırlayır, onlara lağ etmələri üçün, əylənmələri üçün mövzu verirlər. Baxın, ayədə necə vurğulayır  Allah; “”Onlar möminləri buraxıb kafirlərlə dostluq (vəlilər) edərlər.” Möminə pis sözlər deyir, mürtədliklə ittiham edir, amma qatı  kafirlərlə dostluq edir. “Onları vəli  edərlər” deyir. “Qüvvət və qüruru (izzəti) onların yanındamı axtarırlar?” Adamın ətrafı var, güclü xeyli ətrafa hakim adamdır, ona tərəf olsa, ona yaltaqlansa, təsirli olacağını düşünür. “Şübhəsiz, bütün qüvvət və qürur, Allahındır” deyir Allah. 140; “O, sizə Kitabda: “Allahın ayələrinin inkar edildiyini” Quran ayələrinin inkar edildiyini, “və onlarla lağ edildiyini eşitdiyinizdə , onlar bir başqa sözə keçənə qədər, onlarla oturmayın” adam, ağız-ağıza, burun-buruna oturur.

4

Bax, Allah “oturmayın” deyir. Nə edəcəkdir müsəlman? Qapını vurub, çəkib gedəcək. Adam nə edir? Yaltaqlıq edir. Hoqqabazlıq edir. Orada təlxəklik edir. Onları güldürməyə çalışır. “yoxsa, siz də onlar kimi olarsınız” deyə endirdi. Doğrusu, Allah münafiqlərin və kafirlərin hamsını cəhənnəmdə yığacaq olandır.” “Əgər dilinizi əyib bükər (sözü fırladar) ya da üz çevirsəniz,”şəxsi mənəvidir, bilmirəm nədir. “Oyun oynasanız” deyir, Allah. “Əgər dilinizi əyib bükər (sözü fırlatsanız) ya da üz çevirsəniz”, yəni tamamilə rədd etsəniz, “beş yüz il, dörd yüz il sonra gələcək və yaxud şəxsi-mənəvidir.

Yox gəldi keçdi, pəncərədən gəldi, İsa (ə.s)-ı biz gördük. “Namazı qılıb getdi” kimi sözlər. Baxın, nə deyir Allah…”Əgər dilinizi əyib bükərsəniz, (sözü fırladarsanız), ya da üz çevirsəniz”, yaxud “heç yoxdur” deyir. “Nə Mehdi (ə.s) var, nə hz. İsa (ə.s) var. Nə İslam  Birliyi olacaq. Nə Türk-İslam Birliyi olacaq” deyir. “Ya da üz çevirsəniz, şübhəsiz, Allah, etdiklərinizdən xəbəri olandır. “Ey iman edənlər, Allaha, elçisinə, elçisinə endirdiyi kitaba” kitaba, bax “Ey iman edənlər, Allaha, elçisinə, elçisinə endirdiyi kitaba və bundan əvvəl endirdiyi kitaba iman edin. “Bundan əvvəl endirdiyi kitab nədir? İncildir. Daha əvvəl nə var idi? Tövrat. “Kim Allahı, mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar etsə, şübhəsiz, azğınlıqla azmışdır”. “Hz. İsa (ə.s)-ı gözləyirik” deyirik. Deyir ki;”Sən xristianmı oldun?” deyir.

“O xristianların Peyğəmbəridir, sən hz. İsa (ə.s) gələcək deyirsən” deyir. Baxın, axmaqlığın, cahilliyin dərəcəsinə bax. İslam Peyğəmbərini, Allahın ulul-Əzm Peyğəmbərini, “o xristianların Peyğəmbəridir” deyir. Və düşmən olmuşdur. Yəni  ağılsızlıq və cəhalət onu bu hala gətirmişdir. Halbuki, hz. İsa (ə.s)-ın enişi çox böyük bir nemətdir. Və ulul-Əzm Peyğəmbərdir. Daha nə istəyirsən? Nə gözəldir. Çox şey istə, amma onu da istə. O neməti də istə. “Gerçək budur,” deyir, bax Allah, “gerçək bu” Şeytandan Allaha sığınıram. “iman edib sonra inkar edənlər, sonra yenə iman edib sonra inkar edənlər, sonra da inkarları artanlar.” Yaxşıca qudurur. Artıq azğınlaşıb. “Allah onları bağışlayacaq deyil, onları doğru yola da çatdıracaq deyil. Münafiqlərə müjdə ver:” deyir, Allah. “Onlar üçün həqiqətən, kədərli bir əzab vardır.” “Ey münafiqlər” deyirik, “sizə bir müjdə var.” Dişini ağardaraq gəlir, sevinərək. “Onlar üçün həqiqətən, kədərli bir əzab vardır” deyir, Allah. Müjdə budur.

quran-2