çıxış zamanı

Mehdinin çıxış zamanı ilə əlaqədar hədislər bunlardır. Bu hədislərdən ümmətin ömrünün hicri 1500-cü ili keçməyəcəyi açıq şəkildə görülür:

Ənəs ibn Malikdən O dedi ki, Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu: Dünyanın ömrü, axirət günlərində yeddi gündür. Allah Təala buyurdu ki: Rəbbin qatında bir gün sizin saydıqlarınızın min ili kimidir. Kim bir din qardaşının Allah yolunda bir ehtiyacını görsə, Allah Təala onun üçün gündüzlərini orucla, gecələrini də ibadətlə keçirmiş kimi bu dünyanın yeddi min illik ömrü qədər savab yazar. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 88)

Əhməd İbni Hənbəl davamında nəql etdi. Dünyadan beş min altı yüz il keçmişdir. (Ali B. Hüsameddin el-Muttaki, Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir zaman, səh. 89)

Bu ümmətin ömrü min (1000) ili keçəcək, lakin min beş yüz (1500) ili keçməyəcək. (Celaleddin Suyuti’-El-Keşfu Fi Mücazeveti Hazin el-Ümmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar; Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri Pamuk Yayınları, səh. 299)

“Mənim ümmətimin ömrü 1500 ili çox keçməyəcək.” (Suyuti, el-keşfu an mücavezeti hazihil ümmeti el-elfu, el-havi lil fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri ruhul beyan. Bursevi. (arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-ilel, səh. 89)

Abdullah (r.ə)-dən rəvayət edilmişdir: Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki: Əhli-beytimdən adı adıma uyğun bir adam başa keçəcək… Dünyanın… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış zamanı ilə əlaqədar Bədiüzzamanın sözləri

İSTİQBALİ-DÜNYƏVİYƏDƏN (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində karib (yaxın) zənn etmişlərdir. (Sözlər, səh. 318)   

 

ALƏMİ-İSLAMIN 1371-ci  ilindən sonrakı müqəddəratına (taleyinə) nəzər edən (nəzər salan) Xütbeyi-Şamıyadakı həqiqətlər… Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra  fənn və həqiqi bacarıq (müsbət elmlər və sənət, elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin məhasini (mədəniyyətin yaxşılıqlarını) o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını verib o doqquz maneəni məğlub edib dağıtmaq üçün taxərriyi həqiqət meyelanını (həqiqəti araşdırma meyli) və insaf və söhbəti-insaniyəni (insan sevgisini) o doqquz düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA onları darmadağın edəcəkdir. (Hutbe-i Şamiye, s. 25)       

 

YETMİŞ BİRDƏ FƏCRİ-SADİQ (dan yerinin ağarması, Günəş doğulmadan əvvəlki qırmızılıq, səhər vaxtı) BAŞLADI və ya başlayacaq. Əgər bu fəcri qazıb (səhərə qarşı üfüqdə yayılmağa başlayan birinci qırmızılıq) da olsa, OTUZ-QIRX İL SONRA FƏCRİ SADİQ (fəcri kazibdən sonra yayılmağa başlayan ikinci işıqlanma) ÇIXACAQDIR. (Hutbe-i Şamiye, s. 23)  1371 + 30 = 1401 = 1981… ardı...

 

1.

… GƏLƏCƏK DÜNYƏVİYYƏDƏ1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ QARİB ZƏNN ETMİŞLƏR…. (Sözlər, səh. 318)       

 

  • USTADIN BU İFADƏSİ “SÖZLƏRRİSALƏSİNDƏ KEÇİR. SÖZLƏR RİSALƏSİ 1926-CI (HİCRİ 1345-Cİ) İLDƏ TAMAMLANMIŞDIR, YƏNİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ. USTADIN BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ TAMAMLANDIĞI KİMİ ÖZÜ DƏ YENƏ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ VƏFAT ETMİŞDİR. HALBUKİ USTAD BU SÖZÜNDƏ HZ.MEHDİ (Ə.S)-IN HİCRİ 1400-cü İldə ZÜHUR EDƏCƏYİNİ İFADƏ EDİR.

 

  1. Səkkizinci Əsl: Cənabı Hakimi Mütləq, bu darı təcrübə və meydanı imtahanda çox vacib şeyləri,… ardı...

 

 1-  ci 

İSTİQBAL-İ DÜNYƏVİYƏDƏ 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ KARİB (YAXIN) ZƏNN ETMİŞLƏR… (Sözlər, səh.318)       

USTADIN BU İFADƏSİ “SÖZLƏR” RİSALƏSİNDƏ KEÇİR. SÖZLƏR RİSALƏSİ 1926 –CI (HİCRİ 1345-Cİ) İLDƏ TAMAMLANMIŞDIR. YƏNİ HİCRİ 1300-CÜ İL ƏRZİNDƏ  USTADIN BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ TAMAMLANMIŞDIR  VƏ  HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ VƏFAT ETMİŞDİR. HALBUKİ USTAD BU SÖZÜNDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S.)-IN HİCRİ 1400 –CÜ İLDƏ ZÜHUR EDƏCƏYİNİ İFADƏ EDİR.

Səkkizinci Əsl: Cənabı Hakimi Mütləq, bu təcrübə və imtahan meydanı çox mühüm şeyləri, çox əşyanı içində saxlayır. Saxlamaqla çox hikmətlər, çox işlər bağlıdır. Məsələn: Qədr gecəsi, ümumi ramazanda; duanın qəbul edildiyi saatı, cümə günündə; məqbul vəlisini, insanlar içində; əcəli, ömür içində və qiyamətin vaxtını dünya həyatı içində saxlamış. Çünki insanın əcəli müəyyən olsa, yarı ömrünə qədər qəti bir qəflət, yarıdan sonra dar ağacına addım-addım yaxınlaşmaq kimi bir dəhşət verəcək. Halbuki axirət və dünya tarazlığını mühafizə etmək və hər vaxt qorxu və ümid hissləri vəziyyətində olmaq lazımdır ki, hər dəqiqə həm ölmək, həm yaşamaq mümkün olsun. Bu halda naməlum tərzdə keçən  iyirmi il  ömür  min il  ömürdən daha məsləhətlidir. . Elə qiyamət də dünyanın əcəlidir. Əgər vaxtı aşkar olsaydı,… ardı...