birlik

Hörmətli Adnan Oktarın 9 yanvar 2013-cü ildəki söhbətindən  İslam Birliyi ilə əlaqədar ayələrin şərhləri.

ADNAN OKTAR: Hucurat surəsi 10-cu ayə. Gülgün hocam, buyurun.

GÜLGÜN XANIM: Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. “Möminlər ancaq qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızın arasını düzəldin və Allahdan qorxub çəkinin. Ümid edilər ki, əsirgənəsiniz”. Hucurat surəsi, 10.

ADNAN OKTAR: Arasını deyərkən, məsələn, Suriya ilə aramız necə düzələr? Birləşincə. İraqla? Birləşincə. Pakistanla? Birləşincə. Deməli, müsəlmanlar birləşəcəklər. Ayrılıq varsa, o ayrılıq aradan qaldırılacaq, düzəldiləcək. Baxın, “arası” deyir. Və “düzəldin” deyir. Əyrilik varsa, qopuqluq varsa, əlaqə qopuqluğu varsa, onu düzəldirsən, birləşdirirsən, qardaş kimi olursan.

Ənfal surəsi 46.

BƏRİL XANIM: “Allah və Rəsuluna itaət edin və bir-birinizlə çəkişməyin. Qorxub zəifləyər, gücünüz gedər. Səbir edin. Şübhəsiz, Allah səbir edənlərlə bərabərdir”.

ADNAN OKTAR: “Allah və Rəsuluna itaət edin.” Necə itaət edəcəyik? Qurana itaət edəcəyik. Qurana uyğun gəldiyimizdə onsuz da İslam Birliyinin fərz olduğunu görürük. “Bir-birinizlə çəkişməyin”. Yəni məzhəblərə ayrılıb, camaata ayrılıb, bir-birinizlə uğraşmayın. Bir-birinizlə didişməyin, bir-birinizin əleyhinə danışmayın, bir-birinizi sevin” deyir Allah. Əksini etsəniz, baxın birləşmiş bir şey ayrılınca nə olur? Ayrılıq deyilmi? Ayrılıqdır. O zaman birliyiniz gedər, deyir Allah. Birliyiniz gedər, ayrılarsınız. Ayrılıq birləşmiş bir şeyin ayrılmasıdır. “Ayrılarsınız” deyir.

“Və zəifləyərsiniz”.… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s) cəsarət, mətanət, sədaqət və birlik sifətlərinə sahib olacaq

“Ey inananların Əfəndisi, bizə sənin Mehdi (ə.s) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ÖLÜM GƏLƏNDƏ QORXMAYACAQ; imanlı olanlar ətrafına toplaşdığında, uzaqlaşıb üz çevirməz; DÖYÜŞÇÜLƏR ONA QARŞI MÜBARİZƏ ETDİKLƏRİNƏ TƏRƏDDÜD ETMƏZ. SƏXAVƏTLİDİR VƏ GÖZÜ İTİDİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)R0262