Hz. Mehdi (ə.s) cəsarət, mətanət, sədaqət və birlik sifətlərinə sahib olacaq

“Ey inananların Əfəndisi, bizə sənin Mehdi (ə.s) haqqında xəbər ver.” İnananların Əfəndisi dedi ki: “… (HZ. MEHDİ (Ə.S)) ÖLÜM GƏLƏNDƏ QORXMAYACAQ; imanlı olanlar ətrafına toplaşdığında, uzaqlaşıb üz çevirməz; DÖYÜŞÇÜLƏR ONA QARŞI MÜBARİZƏ ETDİKLƏRİNƏ TƏRƏDDÜD ETMƏZ. SƏXAVƏTLİDİR VƏ GÖZÜ İTİDİR…” (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cild 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 184)R0262