birləşmək

Hörmətli Adnan Oktarın 26 noyabr 2013-cü il tarixli söhbətindən müsəlmanların birləşməsinin lazım olduğu ilə bağlı ayə izahları.

DİDEM ÜRER: Müəllimim, Allah Ənbiya surəsi 92 və 93-cü ayələrdə, şeytandan Allaha sığınıramHəqiqətən, bu vahid bir din olaraq sizin hamınızın dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Elə isə Mənə ibadət edin! Lakin onlar özlərinə məxsus dini öz aralarında parçalayıb dəstələrə ayrıldılar. Onların hamısı Bizim hüzurumuza qayıdacaqlar.” deyə bildirir inşaAllah.

ADNAN OKTAR: Budur bax, dində bölünməyi, öz aralarında məzhəblərə, camaatlara, qruplara bölünməyi Allah qadağan edir. Quranda həmişə müsəlmanlara xitab edərkən tək bir birliyə xitab edir Allah. Möminə və möminat deyir. Yəni Suriya müsəlmanları, Misir müsəlmanları, nəqşibəndilər, nurçular yaxud Nur tələbələri, o şəkildə demir Allah. Yalnız möminlər, Quran müsəlmanlarına xitab edir. Tək bir birliyə xitab edir və müsəlmanların mütləq başçısının olmasının lazım olduğunu deyir Allah. Hər qövmün başçısının olduğunu deyir. “Birlik və bərabərlik içində olsanız, birlik, bərabərlik içində sizə bolluq, rahatlıq və təhlükəsizlik verərəm” deyir. “Əks halda qorxu və dərdi daddıraram” deyir Allah “iztirabı daddıraram” deyir. Eynilə olur. Allahın açıq-aşkar hökmünü görməzlikdən gəlmənin bir mənası yoxdur.

Bəli, dinləyirəm.

DİDFM ÜRER: Müəllimim, Rəbbimiz başqa bir ayəsində, şeytandan Allaha sığınıram, Hücurat surəsi 10-cu ayəmöminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun… ardı...

 

Malik ibn Zamra deyir, əmirəlmömin Əli əleyhissalam mənə belə buyurdu: “Xeyrin çoxu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA QAİMİMİZ (HZ. MEHDİ (Ə.S)) QİYAM EDƏCƏK,… SONRA ALLAH HƏR KƏSİ ONUN ƏTRAFINDA YIĞACAQ.” (Şeyh  (Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani səh. 242)

 

İman edənlərin Əfəndisi (s.ə.v) deyir ki:“… ALLAH SİZİN ÜÇÜN, SİZİ BİRLƏŞDİRƏCƏK VƏ SİZİ DAĞINIQ İKƏN BİR YERƏ GƏTİRƏCƏK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (Ə.S)-I) ÇIXARANA QƏDƏR… Gözləsəniz, mükafatlandırılacaqsınız və sizin haqsızlığa uğradılmağınızın intiqamını alacaq (Darvinizmə, materializmə və ateizmə elmi zəmində lazım olan cavabı verəcək) olanın və haqlarınızın xilaskarı olanın, o (hz. Mehdi (ə.s)) olduğunu qətiliklə anlayacaqsınız…”  (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ulEnvar, c. 51], AnsariyanYayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003 səh. 182)     


R0342

 

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər ortaya atılacaq, lakin sonra fikirlər birləşəcək

Zamanın sahibi əl-Mehdi (hz. Mehdi (ə.s)) haqqında fərqli fikirlər birləşərək izləyəcək, müxtəlif düşüncələr arasında birləşəcək, onun vəsiləsi ilə ən yaxın dostlarınızın haqları sökülüb çıxardılacaq, onun vəsiləsi ilə düşmənlərinizin pisliklərinə etiraz edəcəksiniz və yer üzünü onun vəsiləsi ilə yaxşılıq və ədalətlə dolduracaqsınız, onun çıxması ilə birlikdə qulların üzərindəki nemətlər və razılıq artacaq. Şərəf və tərif ilə həqiqətlər yerinə qayıdacaq və din onun əli ilə yenidən qurulacaq.

 

(Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani,  Nashr Almas Yayınları, s. 343)

 42

Hz. Mehdi (ə.s) haqqında fərqli fikirlər olacağına hədisdə toxunulmuşdur. Hz. Mehdi (ə.s) haqqında bir-birindən fərqli olan çoxlu fikirlər, yavaş-yavaş haqq və doğru olan fikirdə birləşəcək. cc. Müsəlmanların bu dövrdə çətin təzyiq altında yaşadıqları və haqsızlığa uğradığı bu izahatdan aydın olur. Allahın hz. Mehdi (ə.s)-ı vəsilə etməsi ilə dünyada ədalət, mehribanlıq və etibarlı mühit meydana gələcək. Bu izahat, hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsilə olmasından əvvəl dünyada ədalətsizlik və sevgisizliyin hakim olacağına işarə edir. Allahın insanlar üzərindəki razılığı və məmnuniyyəti hz. Mehdi (ə.s)-ın vəsiləsi ilə artacaq. İslam dini hz. Mehdi (ə.s) vəsiləsi ilə əvvəlki vəziyyətinə qayıdacaq və İslam əxlaqı dünyaya hakim olacaq.