Bədiüzzaman

Adnan Oktarın 27 yanvar 2011 Samsun Aks tv-dəki söhbətindən

Şeytandan Allaha sığınıram. Əraf surəsi, 44-cü ayə “Allahın lənəti zalımların üzərinə olsun” deyir, Allah. “Allahın lənəti zalımların üzərinə olsun”. Bəli, “Onlar dinlərini bir əyləncə və oyun (mövzusu)  etmişlərdi”. Zarafat edir. Cəhənnəmlə əlaqədar zarafatlar edir. Cənnətlə əlaqədar zarafatlar edir, haşa Peyğəmbərlərlə əlaqədar zarafatlar edir.

“Onlar, dinlərini bir əyləncə və oyun (mövzusu) etmişlərdi və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləriylə qarşılaşmağı unutduqları və Bizim ayələrimizi “yox sayaraq tanımadıqları” kimi, Biz də bu gün onları unudacağıq” deyir, Allah. Yalvarmasına əsla cavab verilməyəcək, inşaAllah. 56-cı ayə “Doğrusu, Allahın rəhməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır”. Heyrətamizdir, əbcədi də 1956-cı ili verir. Dəqiq 1956-nı verir. Bax “Doğrusu, Allahın rəhməti yaxşılıq edənlərə çox yaxındır”. 56-cı ayədir, əbcədi də 1956, maşaAllah. 1956-cı ili, Bədiüzzaman çox əhəmiyyətli görür. Risaləyi-Nurda da var. “Cərəyanı-münafiqanənin ölümünün başlanğıcı, haqqın da doğumudur” deyir. Miladidir, başlanğıcıdır. Yəni artıq bu tarixdən sonra cərəyanı-münafiqanə davamlı geriyə doğru gedəcək. Risaləyi-Nurun sərbəst buraxıldığı tarixdir, 1956. Çox böyük hadisələr olmuşdur 1956-cı ildə, ard-arda hadisələr olmuşdur. Amma ən əhəmiyyətlisi gördüyümüz, Risalə-i Nurun sərbəst buraxılmasıdır, inşaAllah.

1

 

Mehdilik mövzusunu inkar edənlərin “imanları zəif və eqoistlikləri güclü” kəslərdir

Qiyamət əlamətlərindən və Axırzaman vaqiələrindən (hadisələrindən) və bəzi amalin (əməllərin) fəzilət və savablarından bəhs edən hədisi-şərif yaxşı başa düşülmədiyindən, ağıllarına güvənən bir qisim əhli-elm (elm sahibi),onların bir qisminə zaif (zəif) və ya mövzu (hədis) demişlər. İmanı zəif və eqoistliyi güclü olan bir qisim də (ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər də (Allahı tənzih edirik)), inkara qədər getmişlər”. (Sözler, səh. 355)

Bədiüzzaman Səid Nursi eqoistliyi güclü, imanı zəif, materialist fikirlərə düşmüş bir qisim cahil din alimlərinin hz. Mehdi (ə.s)-ın gəlməyəcəyi mövzusunda mübarizə edəcəklərini xəbər vermişdir. Bədiüzzaman “eqoistlikləri möhkəm” sözləri ilə bu kəslərin ağlını bəyənən, özünü böyük, qüsursuz və üstün görən; və sanki öz nəfsini bütləşdirən kəslər olduqlarına diqqət çəkmişdir (Allahı tənzih edirik). “İmanı zəif” sözləriylə isə bu dünyagörüşlərinin, bəhsi keçən din alimlərinin Allah inanclarının zəif olmasından, dinə qarşı da şübhəli olmalarından, dini bir peşə, ya da etibar vəsiləsi olaraq görmələrindən qaynaqlandığını ifadə etmişdir.Ancaq bəhs olunan kəslərin hz. Mehdinin gəlməyəcəyi mövzusundakı inancları hz. Mehdi (ə.s)-ın gəliş əlamətlərindən biridir və hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurunun çox yaxınlaşdığını göstərən bir hadisədir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində hz. Mehdi (ə.s)-ın zühurundan əvvəl bəzi kəslərin: “Hz. Mehdi gəlməyəcəkmiş, hz. Mehdi yoxmuş”… ardı...

 

“… bəli, hər zaman mələkləri səmavatdan yerə göndərən, bəzi vaxtlarda hz. Cəbrayılın Dihyə surətinə girməsi kimi onları insan surəti ilə əvəz edən, ruhaniləri ervah aləmindən (ruhların və ruhanilərin olduğu aləm) göndərib bəşər surətində göstərən, hətta ölmüş vəlilərin ruhlarını cəsəd surətində dünyaya göndərən bir Hakimi Zülcəlal, GÖY ÜZÜNDƏ CƏSƏDİYLƏ OLAN HZ. İSANI, BƏLKƏ AXİRƏT ALƏMİNIN ƏN UZAQ KÜNCÜNƏ GETSƏYDİ VƏ HƏQİQƏTƏN ÖLSƏYDİ BELƏ YENƏ DƏ BİR BÖYÜK NƏTİCƏ ÜÇÜN ONA YENİDƏN CƏSƏD GEYDİRİB DÜNYAYA GÖNDƏRƏRDİ.”   (Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat Səhifə 56-57)       

 

0076

 

1. Mələklər səmavatdan yerə endiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq (insan cildində) enərlər.

2. Hz. Cəbrayıl (ə.s) yer üzünə Dihyə surətində gəldiyində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlir.

3. Ruhanilər aləmi ervahdan (ruhlar aləmindən) insan surətində gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

4. Ölmüş vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəldiklərində şəxsi mənəvi olaraq deyil, şəxs olaraq gəlirlər.

5. Mələklərin səmavatdan gəlməsi, hz. Cəbrayıl (ə.s)-ın Dihyə surətində dünyaya gəlməsi, ruhanilərin ruhlar aləmindən gəlməsi, vəlilərin ruhlarının cəsədi surətində dünyaya gəlmələri necə asanlıqla mümkündürsə, hz. İsa (ə.s)-ın şəxsinin, dünyadakı bədəniylə yer üzünə enməsi də o qədər asan, məqbuldur və nüzul edəcəkdir.

6. Hətta həqiqətən… ardı...

 

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxış zamanı ilə əlaqədar Bədiüzzamanın sözləri

İSTİQBALİ-DÜNYƏVİYƏDƏN (dünyanın gələcəyində) 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ əsrlərində karib (yaxın) zənn etmişlərdir. (Sözlər, səh. 318)   

 

ALƏMİ-İSLAMIN 1371-ci  ilindən sonrakı müqəddəratına (taleyinə) nəzər edən (nəzər salan) Xütbeyi-Şamıyadakı həqiqətlər… Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra  fənn və həqiqi bacarıq (müsbət elmlər və sənət, elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin məhasini (mədəniyyətin yaxşılıqlarını) o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını verib o doqquz maneəni məğlub edib dağıtmaq üçün taxərriyi həqiqət meyelanını (həqiqəti araşdırma meyli) və insaf və söhbəti-insaniyəni (insan sevgisini) o doqquz düşmən tayfasının cəbhəsinə göndərmiş, inşaAllah YARIM ƏSR SONRA onları darmadağın edəcəkdir. (Hutbe-i Şamiye, s. 25)       

 

YETMİŞ BİRDƏ FƏCRİ-SADİQ (dan yerinin ağarması, Günəş doğulmadan əvvəlki qırmızılıq, səhər vaxtı) BAŞLADI və ya başlayacaq. Əgər bu fəcri qazıb (səhərə qarşı üfüqdə yayılmağa başlayan birinci qırmızılıq) da olsa, OTUZ-QIRX İL SONRA FƏCRİ SADİQ (fəcri kazibdən sonra yayılmağa başlayan ikinci işıqlanma) ÇIXACAQDIR. (Hutbe-i Şamiye, s. 23)  1371 + 30 = 1401 = 1981… ardı...

 

1.

… GƏLƏCƏKDƏKİ DÜNYƏVİYYƏDƏ  1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ QARİB ZƏNN ETMİŞLƏR …. (Sözlər, səh. 318)

 

USTADIN BU İFADƏSİ “SÖZLƏR” RİSALƏSİNDƏ KEÇİR. SÖZLƏR RİSALƏSİ 1926–CI  İLDƏ (HİCRİ 1345-Cİ İLDƏ) TAMAMLANMIŞDIR, YƏNİ HİCRİ 1300 İL İÇİNDƏ. USTADIN BÜTÜN ƏSƏRLƏRİ HİCRİ 1300-CÜ İLDƏ TAMAMLADIĞI KİMİ ÖZÜ DƏ,  HİCRİ 1300-CÜ İL İÇİNDƏ VƏFAT ETMİŞDİR. HALBUKİ USTAD BU SÖZÜNDƏ HZ. MEHDİ (Ə.S)-IN, HİCRİ 1400-CÜ İLDƏ ZÜHUR EDƏCƏYİNİ İFADƏ EDİR.

Səkkizinci Əsl: Cənabı Hakimi Mütləq, bu dar təcrübə və imtahan meydanında da çox mühüm şeyləri, kəsrətli əşya içində saxlayır. O saxlamaqda çox hikmətlər, çox məsləhətlər asılıdır. Məsələn: Leyle-i Qədri, ümum ramazanda; saat-ı zərurətə-i duanı, Cümə günündə; məqbul vəlisini insanlar içində; əcəli, ömür içində və qiyamətin vaxtını, ömr-ü dünya içində saxlamış. Çünki insan əcəli müəyyən olsa, yarı ömrünə qədər qəflət-i mütləq, yarıdan sonra dar ağacına addım-addım getmək kimi bir dəhşət verəcək. Halbuki axirət və dünya müvazinətini mühafizə etmək və hər vaxt havf-u reca (həm dünya, həm axirət qorxusu, əhv edilmə ümidi və yaxud cəhənnəmə getmə qorxusu) ortasında olmaq məsləhəti tələb edir ki, hər dəqiqə həm ölmək, həm yaşamaq mümkün olsun. Bu halda mübhəm tərzdəki iyirmi il mübhəm (müəyyən olmayan, gizli olan, anlaşılmayan) bir ömür, min il müəyyən bir… ardı...