Ateist

ADNAN OKTAR-IN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ

(11 MAY 2011; 12:30)

Zumər surəsi 22. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” deyir Allah. Nə gözəl, bax tam əbcədi 1990 tarixini verir şəddəsiz, şəddəli 2022. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışdırsa,” kimə hidayət vermişdirsə “artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, (elə) deyilmi?” Risalə-i Nura da işarə vardır burada da, inşaAllah, inşaAllah. “Lakin” deyir Allah, dəccaliyyətə də işarə edir. Ayənin ikinci qismi dəccaliyyətdir. Birinci qismi mehdiyyətə, ikinci qisim dəccaliyyətə işarə edir. “Lakin Allahın zikrindən (yana) ürəkləri qatılaşmış olanların vay halına.” “Məhv edəcəyəm dəccaliyyəti” deyir Allah. “Məhz onlar, açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər.” “Açıq-aşkar azğındırlar” deyir. Darvinist, materialist, ateist sistemi Allah işarə edir.

qurani-kc999rim-3

 

Hz. Mehdi (ə.s) müsəlmanları azadlıqlarına qovuşduracaq

Nəchül Bəlağada, inananların ən hörmətlisi olan Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in belə buyurduğu bildirilir: “…(Hz. Mehdi (ə.s)), əsiri azadlığa qovuşdurmaq, köləni azad etmək və səhv yönləndirilmiş xalqı dağıtmaq və düzgün yolda olanları birləşdirmək üçün nümunəvi igidlərin yolu ilə gedəcək”. (Kitab-ül gaybet, [Bihar-ul Envar, cild. 51], Ansariyan Yayıncılık, Tərtib edən: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, səh. 186)

Hz. Mehdi (ə.s) öz dövründə, işğal edilən müxtəlif islam ölkələrində əsir götürülüb həbsdə olan müsəlman qardaşlarını azadlığa buraxdıracaq. Həm də, ateist sionistlərin və massonların qurduqları şeytani təşkilatlanmanı zərərsizləşdirəcək. Hz. Mehdi (ə.s), Allaha yönələn, Onun (düz) yolunda olanları Allahın izni ilə bir yerə yığacaq, insanlar arasında dinclik, sülh və əmin-amanlığı təmin edəcək.

R0204

 

Evanjeliklər Dəccalın çirkli oyununa uymamalıdırlar

Həqiqətən də, şeytanın əmri ilə onun planına uyğun olaraq bütün dünyada Allah inancına qarşı mübarizə edən ateist masson sistemi bəzi Evanjelikləri də təsir altına alaraq fəaliyyət göstərir. Daha əvvəl də bir neçə dəfə xəbər verdiyimiz bu təhlükə güclü olmasa da, demək olar ki, müəyyən bir əhatəni təsiri altına alıb. Söz mövzusu olan Evanjeliklər bu qaranlıq oyunların təlqinləri nəticəsində müsəlmanlara qarşı ciddi bir cəbhə yaratmış halındadırlar.

Halbuki içində olduqları yalan böyük bir məyusluqdur. Mübarizə aparmağın vacib olduğu quruluş isə ateist massonluqdur. Evanjelik xristianlarla müsəlmanların arasını vurmağa çalışan çirkin təşkilatlanma ateist massonluqdur. Bu bir sui-qəsd nəzəriyyəsi və ya xəyali bir təşkilatlanma deyil. Ateist masonlar, yüksək səviyyəli mərasimlərində ŞEYTANA SİTAYİŞ EDƏN, özlərinin gizli nəşrlərində “ŞEYTANIN FƏNƏRİ GETDİYİN YERDƏKİ QARANLIĞI İŞIQLANDIRIR” şəklində bu azğın düşüncələrini açıq şəkildə dilə gətirən, gizli və hiyləgər bir təşkilatdır.. Massonluq şeytandan alınan ilham və əmrlərlə dünyanı qarışıqlıq və qırğınlarla bir fəlakət mühitinə çevirməyi qarşısına məqsəd qoyan, Allah inancına qarşı mübarizə aparan ən hiyləgər qruplaşmadır. Bu  çox aydın olan qəti bir həqiqətdir.

Massonlar bəzi Evanjeliklərə müsəlmanları Dəccalın ordusu kimi göstərmək istəmişdir. Müsəlmanlar sevgi və şəfqət ordusudur.

Adnan Oktarın 22 Noyabr 2009-cu il tarixli Kanal 35 və Tv Kayseri reportajından

 

Ateist masson hərəkətinin təməlini… ardı...