Hz. Mehdi (ə.s) insanların yetkinləşib təmizlənməsinə vəsilə olacaq

O dövrdə  XALQ KÜTLƏSİNİN AĞLI, GÜCÜ BİRLƏŞƏCƏK. HZ. MEHDİ (Ə.S) ALLAHIN KÖMƏYİ, DƏSTƏYİ İLƏ İNSANLARIN AĞLINI YETKİNLƏŞDİRƏCƏK VƏ HƏR KƏSDƏ BİR İŞIQLILIQ MEYDANA GƏTİRƏCƏK. (Üsulu Kafi, 1-ci cild, Kitabül Ağıl, 21-ci Hədis)

600297y8krvnyajz